زنگ زدن مار زنگی قبل نیش زدن

آیا مار زنگی پیش از گزیدن زنگوله می زند؟

مار زندگی جانور بسیار خطرناکی است و باید از آن براستی وحشت داشت. با این همه، مردم برای کاستن از وحشت خود افسانه ای بافته اند. می گویند: هر بار که مار زنگی بخواهد کسی را نیش بزند نخست با دم خود زنگوله می زند و او را از خطر آگاه می سازد.

متأسفانه این سخن به هیچ روی درست نیست. چه هر چند دم این مار طوری ساخته شده که چون می جنباند صدای زنگوله واری از آن درمی آورد، ولی مار هرگز جز به هنگام احساس خطر، دم خود را به حرکت درنمی آورد. مگر مار زنگی دلش به حال ما سوخته که پیش از حمله ما را از قصد خود آگاه سازد؟

دانشمندان نیز در این باره بررسی کرده و دیده اند که مارهای زنگی در 95 درصد از موارد، بدون اطلاع قبلی انسان را گزیده اند.

چه مار زنگی و چه دیگر مارهای زهری علاوه بر نیش، دندان هم دارند. پس همه ی مارهای زهری هم گاز می گیرند و هم نیش می زنند.

مارهایی که مانند مار زنگی نیش های زهری بلند دارند، چون دهان خود را می بندند، نیشهایشان به طرف داخل و سقف دهانشان خم می شود. اما وقتی که می خواهند کسی را بگزند دهان را باز کرده دندانهای نیش را در وضع مناسبی قرار داده بدین سان آماده ی نیش زدن می شوند: نخست دندانهای نیش را در بدن شکار فرو می کنند و سپس زهر را در درون آن جاری می سازند.

البته در اثنای این حرکت غده های زهری مار تحریک می شوند. زهر از غده های مزبور ترشح کرده از داخل دندان توخالی مار، یعنی نیشش، سرازیر شده، در محل جراحت شکار فرو می ریزد.

برخی از مارها مانند کبرا که نیش کوتاه دارند، مدتی شکار خود را در زیر دندان نگاه می دارند. آنقدر آن را می جوند تا زهر کاملا” وارد بدنش بشود.

مار کبرا از مار زنگی خطرناکتر است. زیرا خیلی سریع حمله می کند. با آنکه مار زنگی زهر فراوان تری دارد، ولی زهر کبرا کشنده تر است.

اگر مار کبرا انسان را بگزد در مدتی کمتر از یک ساعت مرگش حتمی خواهدبود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x