سازمان ملل متحد چیست؟

در این دوران آشفته ی دنیا، مطالب زیادی درباره ملل متحد می شنویم. ملل متحد چیست؟ چرا بوجود آمد؟ چکار بایستی بکند؟ در اینجا می توانیم فقط شرح مختصری در این مورد بدهیم، ولی بعضی مسائل هم هست که هرکس باید از آن مطلع باشد.

سازمان ملل متحد در حقیقت سازمان حکومت هاست و به این منظور بوجود آمد که از جنگ جلوگیری کند و با حل مشکلات از طریق اقدامات بین المللی، دنیای بهتری برای همه ساخته شود. سند تأسیس سازمان ملل متحد، معروف به منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو بوسیله نمایندگان 50 ملت امضاء شد.

بر طبق این منشور، سازمان ملل دارای چهار هدف است. اول، حفظ صلح با روشی صلح جویانه یا اقدام به جلوگیری و توقف عملیات خصمانه. یعنی، حملات مسلحانه . دوم، توسعه روابط دوستانه میان ملتها بر اساس تساوی حقوق و انتخاب حکومت های ملی. سوم، جلب همکاری بین المللی در حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مشکلات انسانی. چهارم، ایجاد مرکزی که بتوان در آن عملیات ملتها را هماهنگ کرد تا در نتیجه همه این هدفها بدست بیاید.

ملل متحد به شش رکن فعال عمده تقسیم شده است: اول، مجمع عمومی که از همه ی اعضا تشکیل می شود و هر کدام از آنها دارای یک رأی می باشند و این مجمع روش و سیاست کار را در سازمان ملل متحد تعیین می نماید. دوم، شورای امنیت است، که مسئول حفظ صلح است. چین، فرانسه، بریتانیای کبیر، اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای متحد امریکا اعضای دائمی آن هستند و دارای مزایای بخصوصی می باشند. شش عضو دیگر بوسیله ی مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می شوند.

سوم، شورای اقتصادی و اجتماعی با 18 عضو می باشد. وظیفه این شورا سعی در بهبود زندگی ملل و تأمین آسایش مردم جهان و در نظر گرفتن حقوق و آزادی بشر است.

چهارم، شورای قیمومت است که وظیفه آن نظارت در بهبود وضع کشورهای مستعمره به نظارت سازمان ملل و ایجاد زمینه برای تأسیس حکومت خود مختار آنهاست.

پنجم، دیوان داوری بین المللی است که اختلافات قانونی را حل و فصل می کند.

ششم، دبیرخانه سازمان است، که کارهای اداری و ستاد سازمان را تشکیل می دهد. مقام اداری مهم آن عبارتست از دبیر کل سازمان ملل متحد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x