آیا بر اثر ضربه ی شدید موی بدن سفید می شود؟

ضربه ی ناگهانی و شدید (یا وارد آمدن شوک) بر انسان گاهی موی سر را سپید می کند. این حالت بر اثر وقوع یک حادثه ی ناگهانی و بسیار ترسناک به انسان دست می دهد.

اینگونه سپید شدن موی سر، امری است شگفت انگیز و از این رو می خواهیم بدانیم چرا و چگونه وقتی انسان دچار هیجان شدید می شود، رنگ طبیعی موی های خود را از دست می دهد.

پاسخ این سؤال هنوز بخوبی معلوم نیست. بعلاوه، ما حتی نمی توانیم کاملا” علت سفید شدن مو را به هنگام پیری نیز بیان کنیم.

با این وصف، می توان به گونه ای راز این مطلب را کاوش کرد.

مو چیزی است که از زیر پوست می روید. یعنی در زیر پوست ریشه می زند و سپس مانند یک بوته ی گیاه سر از پوست بیرون می آورد. سلول های مو که به مرور رشد می کنند به ماده ی سفت و شاخی تبدیل می شوند.

این سلولها طوری در سطح مو گسترده شده و یکی برفراز دیگری قرار گرفته اند که مو را سخت و خشک می نماید.

ریشه ی مو از سلولهایی درست شده که برخی از آنها دارای رنگیزه (ماده رنگین) هستند. این سلولها تکثیر می شوند و همراه با سایر سلولها از زیر پوست بدن بیرون می آیند. سپس خود می میرند ولی مواد رنگی شان را به دست سلول های دیگر می سپارند.

رنگیزه یا مواد رنگی مو دارای رنگهای مختلف تیره _ از قرمز تا قهوه ای سیر _ می باشد. ولی سلولهای شاخی مو زرد رنگند. ذرات رنگیزه با سایر سلول ها در هم می آمیزند و موهای ما را به رنگهای گوناگونی نمایش می دهند.

رنگ موی هرکس بستگی به ژن خاص او دارد. یعنی فقط مسئله وراثت است که چگونگی رنگ مو را تعیین می کند.

اکنون که اینها را دانستید، این را هم برایتان بگوییم که علت سفید شدن را برخی اینگونه بیان کرده اند که پیری و بیماری یا وارد آمدن شوک و ضربه بر اثر اندوه فراوان، باعث کاهش رنگیزه در مو می شوند.

اما برخی دیگر می گویند که در این حالات، حفره و حبابهای هوا در مو رخنه کرده و جایگزین رنگیزه ها می شوند. از این رو به سفیدی می گراید.

البته این اکنون مسلم گردیده که اندوه شدید و هیجان های عصبی، سبب پیدایش «حبابهای هوا» در میان سلولهای مو می شود و بدین سان رنگ مو را سفید می نماید. اما چرا و چگونه این حبابها، به هنگام اندوه شدید، خود را در میان سلولهای مو جا می دهند، دلیلش بر ما آشکار نیست.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x