علت شوره ی سر چیست؟

هنوز دانش پزشکی بدرستی نمی داند که چرا شوره ی سر پدید می آید.

شوره یعنی پوستکهایی سفید که بر پوست سر و لای موها ظاهر می شود. شوره ی سر می توان نوعی بیماری پوستی پنداشت که در اصطلاح پزشکی «سِبُرییک دِرمَتیتیس» خوانده می شود؛ یعنی پوست خَست ِ چربی زا.

اینکه عامل شوره ی سر نوعی عفونت است، دلیل های بسیاری وجود دارد؛ هر چند که هنوز بدرستی نوع عفونت و عامل آن، مشخص نشده است.

همچنین ما این نکته را دریافته ایم که تقریبا” هر کسی که شوره ی سر دارد، در غده های چربی زای وی نوعی فزونکاری رخ داده است. به سخن دیگر، غدد چربی زایی که با ریشه های مو پیوند دارند، در این افراد بیش از حد معمول به فعالیت پرداخته اند.

از این غده ها ماده ای ترشح می شود که در اصطلاح علمی به آن سیبِم، یعنی «پیه» می گویند.

بر اثر چنین ماده ی چربی، پوسته های برآمده از سر، روغن آلود می شود؛ بطوری که ممکن است حتی پوست سر نیز به خارش بیفتد.

گاهی بر اثر شوره ی سر، باکتری ها و قارچ ها بیش از وقت معمولی، در پوست سر گرد می آیند؛ گرچه اینها اثری بر شوره ندارند، ولی شرایط بحرانی پوست سر را دشوارتر می سازند.

البته هرگاه بر اثر شوره ی توأم با خارش شدید، انسان با خاراندن زیاد، خراش بر پوست سر خود ایجاد کند، در چنین صورتی جرثومه ها به داخل بدن راه یافته، به تولید عفونت می پردازند.

اگر شوره ی سر زیاد نباشد، می توان با حداقل یکی دو بار شستشو در هفته و ماساژ کامل، از میزان چربی و پوسته های سر کاست. همچنین برخی از فرآورده هایی که برای مهار کردن شوره تهیه شده، در بسیاری از موارد مفید واقع گردیده اند. اما در موارد حادی که حتی شستشوی سر نیز باعث تحریک شوره می شود، باید به پزشک مراجعه کرد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید