عنصر چیست؟

کلیه اشیاء مادی که بر روی زمین قرار دارند، از یک عنصر یا عناصر زیادی ترکیب شده اند. عناصر عبارت از موادی می باشند که تنها دارای یک نوع اتم هستند.

هر عنصر ممکن است دارای بعضی خواصی باشد که عناصر دیگر هم همان خواص را دارا هستند، ولی دو عنصری وجود ندارند که کاملا” شبیه به یکدیگر باشند. مثال: گازهای هیدروژن و هلیوم هر دو بی رنگ، بی بو و بی طعم هستند. آنها هر دو سبک اند لیکن هلیوم سنگین تر است، هیدروژن می سوزد در حالی که هلیوم سوخته نمی شود.

تمام عناصر دارای وزن معینی هستند، آنها می توانند جامد، مایع یا گاز باشند، بعضی از آنها در آب حل می شوند، برخی از آنها را برای تبدیل از حالت جامد به مایع یا گاز باید تا درجه حرارت معینی حرارت داد. این نوع خصوصیات یا مشخصات را خواص فیزیکی عناصر می گویند.

پس از اینکه دانشمندان خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر را مورد بررسی قرار دادند، عناصری را که شبیه هم بودند گروه بندی نموده و آنها را «خانواده های شیمیایی» نام نهادند.

تمام خانواده های شیمیایی از جدول متناوب عناصر ترکیب شده اند. آنها بر حسب شماره اتمی تنظیم و مرتب گردیده اند. شماره اتمی یک عنصر به تعداد پروتون ها و ذرات با شارژ مثبت، که اتم هر عنصر شامل آنها می باشد، بستگی دارد. اتم هیدروژن یک پروتون دارد و شماره اتمی آن نیز یک می باشد، بنابراین در صدر جدول متناوب قرار می گیرد.

برخی عناصر را از روی نام اشخاص یا بعضی نقاط یا کشورها نامگذاری می کنند، مانند: اینشتینیوم، اروپیوم، جرمانیوم، کالیفرنیوم و اسکاندیوم.

در بین عناصر آشنا عناصری مانند مس، طلا، آهن، روی، جیوه، نیکل، پلاتین، قلع، رادیوم و نقره قرار دارند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید