فراموشی هیستریک چیست؟

فراموشی حالت بیمارگونه ای است که شخص حافظه ی خود را از دست می دهد و دیگر نه هویت خود را می شناسد و نه از گذشته چیزی به یاد می آورد. این حالت می تواند گذرا  و یا همیشگی باشد.

گاهی حادثه ای رخ می دهد که از پی آن انسان به این گونه فراموشی فرو می افتد، آن هم طوری که دیگر نه آن حادثه به یادش می ماند و نه رخدادهای پس از آن؛ با وجود این از عهده ی کارهای روزمره ی خود بر می آید و متوجه هست که دور و برش چه می گذرد.

اگر مغز دچار آسیب بزرگی نشده باشد، معمولا چنین شخصی چندی بعد دوباره حافظه خویش را باز خواهد یافت.

ولی نوعی دیگر از فراموشی بیمارگونه وجود دارد که فراموشی هیستریک نامیده می شود.

این بیماری وقتی پدید می آید که انسان در زندگی در شرایط دشواری قرار می گیرد و به تلاش می افتد تا هر طوری شده خود را از آن مهلکه خارج سازد.

در نتیجه، زیر فشار نگرانی شدید و تلاش جانکاه برای سرکوب بسیاری از احساسات طبیعی و تکانه‌های روحی خود، سرانجام موفق می شود آن وضعیت ناگوار را به فراموشی بسپارد.

بیمار همراه با از یاد بردن نگرانی خود، بسیاری از چیزهای دیگر را نیز از یاد می برد، تا جایی که حتی هویت خویش را نیز فراموش می کند.

او در کارهای روزمره ی خود شاید عادی عمل کند، ولی قادر نخواهد بود از گذشته چیزی را به یاد آورد.

پیوسته از جایی به جای دیگر سرگشته خواهد بود و شاید حتی برای خود هویت تازه ای تصور کند.

البته این امکان هست که پس از مدتی بیمار ناگهان حافظه ی خویش را باز یابد، اما اگر حافظه برنگشت، باید از روانپزشک کمک گرفت تا بهبود حاصل شود.

پس از بهبود، باز شخص نخواهد توانست پیشامدهای دوره ی بیماری را به یاد آورد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x