ماساژ کف پا

اگر زائو در بخش عمده ای از زمان زایمان در تخت خود نشسته یا دراز کشیده باشد، ماساژ پا می تواند یک گزینه ایده آل باشد. همراه زائو می تواند از قوزک تا نوک انگشتان را محکم ماساژ دهد یا دایره های کوچکی با انگشتانش در کف پاهای زائو بکشد. چ

زائو ممکن است در زمان زایمان احساس کند که پاهایش بسیار سرد شده اند؛ در این صورت ماساژ پا می تواند به گرم شدن آنها کمک کند.

آموزش ماساژ کف پا

1 _ برای انجام ماساژ پاها، روی یک صندلی کوتاه بنشینید و تمام قسمتهای کف پا، رویه پا، پاشنه پا و انگشتان پا را به آرامی ماساژ دهید.

2 _ برای ماساژ پا یک دست خود را روی پا و دیگری را زیر کف پا قرار دهید و به آرامی از انگشتان پا به سمت قوزک ماساژ دهید و این حرکت را به سمت انگشتان ادامه داده و تکرار کنید.

3 _ پا را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر انگشتان هر پا را محکم فشار داده و به آرامی بکشید.

4 _ یک پا را نگه داشته و به پای دیگر آرام مشت بزنید و با حرکات انگشتان دست در سراسر کف پا حرکات چرخشی انجام دهید.

5 _ از قوزک پا تا ناحیه ران را با دستان خود ماساژ داده و آن را 5 بار تکرار کنید.

6 _ زانو را با فشار چرخشی انگشتان در ناحیه کاسه زانو ماساژ دهید. ماساژ پا پس از ایستادن طولانی می تواند عضلات پا را آرام کرده و به حالت اول بازگرداند. ماساژ منظم ران، سیستم لنفاوی را تحریک کرده و ظاهر ران ها را بهبود می بخشد.

علاوه بر ایجاد آرامش و رفع تنش، متخصصین می توانند با استفاده از تحریک نقاط خاصی در کف پا به درمان برخی از بیماری ها بپردازند.

ماساژ می تواند توسط افراد مختلفی از متخصصان مراقبت های بهداشتی، فیزیوتراپها، پرستارها و یا درمانگران ماساژور انجام شود. از پزشک خود یا افراد مورد اعتماد و یا افراد متخصص در مورد ماساژ گرفتن پرسش کنید. اکثر کشورها از طریق صدور مجوز یا صدور گواهینامه مجوز ماساژ را ارائه می کنند.

از درمانگر خود بدون ترس سؤال کنید: آیا شما مجوز یا گواهی دارید؟؛ آموزش و تجربه شما چیست؟؛ به نظر شما کدام سبک برای من لازم است و چرا این سبک؟؛ هزینه ماساژ و بیمه شما چیست؟

منبع: کتاب ماساژ درمانی – نوشته سلمان خدادای

پاسخی بدهید