هومر چه کسی بود؟

دو منظومه مشهور به نام ایلیاد و اودیسه که هر دو از شاهکارهای ادبیات یونان قدیم است، وجود دارد و خیلی از مردم عقیده دارند که این دو منظومه شاید عالی ترین اشعاری باشند که تاکنون به هر زبانی نوشته شده است.

مدت مدیدی معتقد بودند این اشعار بوسیله شخصی به نام هومر نوشته شده است. تصور می رفت که او شاعری کور بوده و در آسیای صغیر می زیسته است. ولی امروزه، بیشتر کارشناسان در این رشته، تردید دارند که چنین اشعاری توسط هومر یا شاعر مشخص دیگری سروده شده باشند.

بطور یقین هیچکس نمی داند که این اشعار چگونه نوشته شده است و این تنها چیزی است که کارشناسان اعتقاد دارند. در یونان قدیم شعرای زیادی زندگی می کرده اند که از شهری به شهر دیگر مسافرت نموده و داستان هایی برای مردم حکایت می کردند. این شعرا درباره پادشاهان، اعیان و اشراف و مردم عادی شعر می سرودند و توصیف ها می کردند.

یکی از موضوعات و مطالب مورد توجه و مطلوب این داستان سرایان جنگ «تروا» بود که هر شاعری سبک مخصوص بخود را در توصیف این حادثه بزرگ و داستان آن به کار می برد. ولی در آن زمان چون نوشتن احتمالا” متداول نشده بود، بنابراین اشعار را با کمک حافظه فرا گرفته و بعد از طریق تکلم و تکرار آنها را به دیگران نیز می آموختند.

سپس در حدود سال 800 پیش از میلاد، شاعری بزرگ پا به عرصه ی وجود گذاشت. شاید نام او هومر و شاید هم هومر نبود. بهرحال این شاعر داستانهای منظوم درباره جنگ تروا را بصورت منظومه ای کامل درآورده و کتاب منظوم خود را ایلیاد که نام دیگری برای تروی بود، نام نهاد.

مدت کمی بعد از آن اودیسه را هم به همان ترتیب گردآوری و بصورت واحد درآورد. این کار بوسیله هومر یا شاعر بزرگ دیگری انجام گردید. منظومه های ایلیاد و اودیسه خیلی بهتر از تمام داستان های قبلی دیگری بود که در وصف جنگ معروف تروا سروده بودند و تقریبا”تمام شاعران در حال سفر اشعار این دو منظومه را یاد گرفته و در سرتاسر یونان از حفظ می خواندند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید