پیش بینی های بلغاری چه هستند؟

پیش‌بینی‌های پیشگوی معروف بلغاری درباره سال ۲۰۲۱ شامل دستیابی به درمان سرطان، تسخیر زمین توسط چین و بیماری دونالد ترامپ است. با این حال، پیش‌بینی‌های پیرزن بلغاری به نام بابا وانگا ملقب به «نوستراداموس بالکان» که تاکنون چندین مورد از پیشگویی‌های او به حقیقت پیوسته است، پیش از مرگش برای سال ۲۰۲۱ نیز چند پیشگویی مهم انجام داد. از جمله این پیشگویی‌ها، شامل رخداد زلزله‌ای در آمریکا، رخداد جنگ جهانی سوم و ظهور چهره‌ای جدید در عرصه سیاست است.

منبع: مکالمه با Bing، 6/3/2023

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید