چرا بدن جوش می زند؟

در اینجا می خواهیم از دو نوع جوش برایتان گفتگو کنیم:

1 . جوش های چرکین (یا «چرکجوش» ها)

2 . جوش های چربین (یا «چربیدانه» ها)

البته کسی دوست ندارد که در صورت یا جایی از بدنش چربیدانه یا جوشی درآید. به همین دلیل بسیار علاقمندیم که بدانیم جوش ها چرا پدید می آیند و چگونه می توان از بروزشان، جلوگیری کرد.

منشأ جوش یا چربیدانه ها را باید پیازک مو دانست. پیازک همچون کیسه ی کوچکی است که گاهی غده های چربی زا با ترشح ماده ی چربی آنها را پر می کنند. وقتی که پیازکی پر می شود، در سطح پوست چیزی به صورت یک جوش نمایان می شود. این را «جوش چربین» یا چربیدانه می گویند.

اما چرکجوش نقطه ای برآمده از سطح پوست است که معمولا” مقداری چرک در درون آن انباشته است.

در حالی که علت پیدایش چربیدانه ها را بسادگی می دانیم، ولی برای بیان منشأ چرکجوش ها اندکی با دشواری روبرو هستیم؛ زیرا در پیدایش آن عوامل گوناگونی دست دارند.

گاهی ممکن است علت آن یک غذای نامناسب باشد، گاهی ناهنجار کاری غدد، زمانی هم عفونتهای پوستی.

افزون بر اینها، گاهی چرکجوش نشانه ای از یک وضع آشفته ی جدی در پوست است که رو به گسترش نهاده است؛ گاهی هم از وجود یک بیماری دیگر در بدن حکایت می کند. به همین دلیل است که سفارش می کنند هرگاه کسی در بدن خود جوشهای متعددی یافت حتما” به پزشک مراجعه کند. آنگاه پزشک در کشف علت آن مطالعه خواهد کرد.

اگر براستی علت جوش، وجود بیماریی در درون بدن باشد، دیگر در این صورت مالیدن دارو بر روی آن نه تنها فایده ای ندارد، بلکه چه بسا که آسیب مهم دیگری بر پوست وارد آورد.

نباید جوش را فشرد؛ چون این کار راه  نفوذ را برای باکتری ها باز خواهد کرد.

جوش غرور یا جوش جوانی به جوش هایی می گویند که در سال های بلوغ و نوجوانی درمی آیند. در چنین موردی دیده می شود که انواع مختلف جوش ها از چربین و چرکین، یا کیست ها، تاول ها و جوش های ریز از نقاط مختلف بدن نوجوان سربرمی آورند.

گرچه علت جوش جوانی در افراد مختلف تفاوت می کند، ولی گاهی خوردن برخی از غذاها سبب بروز آن است، و گاهی هم خوب کار نکردن برخی از غده ها.

انسان برای درمان جوش غرور باید به پزشک مراجعه کند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید