چرا برخی از مردم آلرژی دارند؟

وقتی می گوییم کسی آلرژی دارد، معنایش اینست که در برابر برخی از مواد معمولی و بی آزار حساسیت داشته، از آنها ناراحتیی در بدن خود احساس می کند. این مواد ممکن است مواد شیمیایی، یا خوراکی، یا گیاهی و یا حیوانی باشد. حتی گاهی ممکن است گرد و غبار خانه یا کرکی که از بدن گربه یا سگ و یا اسب می ریزد، باعث آلرژی برای شخص باشند.

موادی که در انسان آلرژی پدید می آورند، مواد آلرژی زا خوانده می شوند.

حال ببینیم چرا مواد آلرژی زا در برخی از انسانها مؤثرند، ولی در برخی دیگر هیچگونه اثری ندارند.

پاسخ این سؤال در علم پزشکی یافت نشده است. ولی بسیاری از دانشمندان معتقدند که وراثت در تعیین این موضوع نقش مؤثر دارد. زیرا مثلا” خانواده ای یافت می شود که در آن بچه ها و پدران و پدربزرگها همه در برابر ماده ی خاصی حساسیت دارند.

با اینوصف، در برخی از خانواده ها فقط یک نفر یافت می شود که در برابر چیزی آلرژی پیدا می کند.

برخی نیز گفته اند که حالات روحی و عاطفی نقش بزرگی در ایجاد آلرژی دارند. از این رو گاهی ترس، خشم و اندوه بزرگ به شیوه ی مرموزی در انسان حالت آلرژی پدید می آورند.

هنگامی که انسان آلرژی پیدا می کند در بدنش چه می گذرد؟

می گویند: چون ماده ی آلرژی زا وارد بدن می شود، برخی از سلول ها را وادار می کنند که نوعی ماده ی شیمیایی به نام پادزهر تولید کنند، تا بپاخیزند و عفونت را از بدن دفع کنند. پادزهر عکس العمل های شدید و نامطبوعی از خود بروز می دهند که بر اثر آنها شخص آلرژی دار، دچار اضطراب و ناراحتی می شود.

باز می گویند: هنگامی که ماده ی آلرژی زا با پادزهر خود ترکیب شود، ماده ای به نام هیستامین تولید می کند که بر روی رگها و شش ها اثر می گذارد و در نتیجه بدن دچار حساسیت می شود.

مقدار هیستامین تولید شده در بدن یا بسیار کم است و یا آنکه فقط در نقاط معینی از بدن یافت می شود، چه در خون کسی که آلرژی دارد هرگز هیستامین دیده نشده. بنابراین، می بینید که هنوز معلومات ما درباره ی آلرژی بسیار ناچیز است و مردم بسیاری هستند که بر اثر این ناراحتی رنج می برند.

 منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید