چرا بید پشم را می خورد؟

بیدها انواع مختلفی دارند. ولی فقط بید لباس است که مورد تنفر مردم قرار گرفته است. زیرا که لباس، پوستین و فرشهایشان را بی رحمانه سوراخ می کند.

ولی آیا می دانید که این در واقع خود بید نیست که چنین آسیب بزرگی را بر لباسها و فرشهای ما وارد می آورد؟ چرا که بید هیچگاه غذا نمی خورد. او فقط برای این زنده است که تخم گذاری کند و بعد هم بلافاصله خواهد مرد.

بید در حالی که هنوز نوزاد است، یعنی مانند نوزاد پروانه، به صورت کرم درآمده، به جان لباس های پشمی می افتد و آنها را از بین می برد.

بید روی پارچه های پشمی، پوستها، قالی ها و نظایر اینها تخم می گذارد. پس از یک هفته کرمهای نوزاد از درون تخم بیرون می آیند.

کرم نوزاد واژه ای است که بر نوزادهای پروانه و بید اطلاق می شود. اینکه پس از بیرون آمدن از تخم، نوزاد با چه وضعی روبرو است این بستگی به نوع بید دارد.

پس بید پس از آنکه تخم را شکافت در دومین مرحله از جریان زندگی خود به شکل کرم نوزاد درمی آید. در این مرحله کار اصلیش فقط خوردن و رشد کردن است.

برخی از انواع بیدها عبارتند از:

  • بید جعبه ساز
  • بید ریسنده
  • بید فرش

اکنون کمی درباره ی زندگی این حشرات برایتان شرح بدهیم.

کرم بید «جعبه ساز» از پشمی که می خورد، یک جعبه ی لوله ای شکل کوچکی می سازد. توی آن را با لعاب دهان خود فرش می کند و در همانجا به زندگی مشغول می شود.

کرم بید «ریسنده» با آب دهان خود چیزی شبیه تار عنکبوت می ریسد و پیله ای پدید می آورد.

کرم بید «فرش» هم زمان با سوراخ کردن پشم، تونل های متعددی ایجاد می کند و با لعاب دهان خود نیز توی آنها را آستر می کشد. این کرم آنقدر همانجا می ماند تا بالغ شود. یعنی آنکه بال درآورده بتواند در بیرون به پرواز آید.

برای اطمینان از اینکه آیا کرم بید به لباس و فرش ما حمله آورده یا نه باید همیشه آنها را از وجود این جانور و تخمهایش پاکیزه نماییم. برای این منظور، پیش از کنار گذاشتن لباسهای زمستانی، که با فرا رسیدن تابستان دیگر مورد استفاده نیستند، باید آنها را خوب هوا بدهیم و ماهوت پاک کن بزنیم بطوری که مطمئن شویم که دیگر کرم بید یا تخم بیدی در لابلای آنها باقی نمانده است.

افزون بر این، بهتر آن است که لباسها را میان کاغذ کلفت یا درون جعبه ای مقوایی محکم بسته بندی کنیم. زیرا بید نمی تواند کاغذ را سوراخ کند و به لباس های ما دست بیابد.

نفتالین فقط برای این خوب است که بید را از دو روبر لباس بگریزاند. و گرنه هرگز قادر نیست که تخم یا کرم بیدی که قبلا” در آن لانه کرده، از بین ببرد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x