چرا درختان دارای پوسته هستند؟

قسمت بیرونی ساقه یا تنه درخت یا ریشه را پوسته می نامند. بعضی اوقات مشکل است که چه اندازه ای از ساقه را پوسته بنامیم. چون مثلا” در درخت خرما فرق محسوسی بین پوسته و چوب درخت وجود ندارد.

پوسته چه عملی را برای درخت انجام می دهد؟

یکی از وظایف اصلی آن نگهداری قسمت داخلی درخت می باشد که از ترکیبات ظریف _تری تشکیل شده است. پوسته نه تنها ساقه درخت را از خشک شدن حفظ می کند، بلکه آن را در مقابل انواع صدمات خارجی نیز مصون می دارد. مثلا” پوسته های ضخیم الیاف دار بعضی از درختان چوب قرمز آمریکا، نشانه هایی را از آتش سوزی در سطح زمین نشان می دهد ولی قسمت های داخلی درخت از خطر آتش مصون مانده است.

عملی که پوسته به وسیله آن تشکیل می شود، ممکن است که سال بسال ادامه داشته باشد. در شاخه های خیلی جوان درخت افرا، پوسته زبر و خشن دیده نمی شود و رویه جوانه تقریبا” «صاف» می باشد.

در مدتی که ساقه چوب بیشتری را درست می کند و به حجم آن اضافه می گردد، قسمت های بیرونی شکافته می شود ولی صدمه ای که بدین طریق بوجود می آید، از قسمت داخلی التیام پیدا می کند.

برخی از قسمت های بیرونی خشک شده و از بین می روند. همین قسمت های مرده و جدا شده ظاهری خشن و ناهموار به پوسته می دهند. بعضی از تکه های خشک شده، با رشد و نمو ساقه بتدریج جدا شده و می ریزند.

انسان پوسته خیلی از درختان را مفید و سودمند می داند. چوب پنبه تجارتی از نرمی درخت بلوط مخصوصی بدست می آید.

از پوسته درخت شوکران در دباغی چرم استفاده می شود. دارچین که خود چاشنی غذا می باشد و همه آن را می شناسیم، گرد پوسته درختی است که در هندوستان و مالایا می روید.

گنه گنه از پوست درختی به همین نام بدست می آید. از عصاره پوسته سایر درختان برای طعم و مزه غذا و نیز از پوسته ریشه و شاخه های خیلی از درختان در پزشکی به عنوان دارو استفاده می گردد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید