چگونه بدن ما رشد می کند؟

موجودات زنده همه رشد می کنند. رشد، یعنی بزرگ شدن و این یا به لحاظ ساختمان بدن است، یعنی آنکه اندام و شکل ظاهری ما رو به کمال می رود؛ یا به لحاظ قدرت بر انجام کارها.

نیروی هایی که سبب رشد موجود زنده می شوند، بیشتر در بدن خود او نهفته اند. از این رو آنها را چگونگی های موروثی نامیده اند.

همه ی حیوانات، که انسان هم جزء آنهاست، برای رشد چندین مرحله را می پیمایند. مراحل رشد عبارتند از:

1 _ رویان (یا جنین در مراحل ابتدایی رشد)

2 _ جنین (در آخرین مراحل رشد)

3 _ دوران شیر خوارگی

4 _ کودکی

5 _ نوجوانی

6 _ بلوغ کامل

7 _ پیری

برخی از جانوران، دوران خردسالی شان بسیار طولانی است. ولی برعکس بعضی از پرندگان همین که از تخم بیرون آیند، می توانند پرواز کنند.

خوکچه ی هندی نیز سه روز پس از تولد می تواند از خود مراقبت کند. ولی انسان راه کمال را در حدود بیست سال طی می کند.

کودک، به هنگام تولد، دارای همه ی سلولهای عصبی می باشد. این سلولها در مغز او، در ستون فقراتش و همچنین در سراسر اعضای بدنش گسترده اند. همگام با رشد تدریجی سلولهای عصبی، انسان بهتر می تواند بر حرکات خود مسلط باشد و بهتر انجام کارها را از دیگران فرا بگیرد.

افراد انسان تقریبا” همه مانند هم رشد می کنند. با این وصف، تفاوتهایی هم میانشان دیده می شود که قابل اهمیت است.

چگونگی رشد هرکس مخصوص خود اوست. هر کس مراحل رشد را تند یا کند و یا بطور عادی می پیماید.

رشد بدن انسان در هفته های نخست، پس از تولد، بسیار سریع است. ولی سپس سرعت آن کم می شود، بطوری که این کاهش حتی قبل از پایان سال اول عمر نیز کاملا” محسوس می شود.

از آن پس، در سراسر دوران خردسالی، انسان بطور عادی و کند پیش می رود. ولی همین که این مرحله به پایان برسد، دوباره جریان رشد او سرعت می یابد. پایان دوران خردسالی برای دخترها معمولا” بین یازده تا سیزده سالگی است و برای پسرها بین دوازده تا چهارده سالگی.

از این هنگام به بعد، رشد برای مدتی دوباره سریع می شود. آنگاه بار دیگر آهسته شده، آرام آرام آنقدر پیش می رود تا سرانجام به حد کمال خود می رسد. در اینجا دیگر رشد از پیشروی باز می ایستد.

آیا طول و عرض بدن انسان، هر دو با هم رشد می کنند؟

خیر، این کار به تناوب صورت می گیرد. یعنی او نخست برای مدتی از «طول» رشد می کند و سپس مدتی هم از لحاظ پهنا و عرض بدن.

برای بیشتر افراد یک دوره ی «چاقی» وجود دارد که در حدود یازده یا دوازده سالگی پیش می آید. ولی بعد که قد می کشد، این چاقی از بین می رود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x