چگونه عنکبوت تار می تند؟

به گمان بیشتر مردم جالب ترین چیز در زندگی عنکبوت ها تاری است که آنها می تنند. ولی غافلند که در زندگی این جاندار چیزهای جالب دیگر بسیار است. اکنون ما برخی از آنها را برایتان بازگو می کنیم:

عنکبوت در هر آب و هوایی قادر به زندگی است. بعضی از انواع عنکبوت ها در هوا، بعضی در آب، بعضی دیگر در زمین و بالاخره عنکبوت های دیگر در زیرزمین زندگی می کنند.

عنکبوت در اندازه های مختلفی یافت می شود. از عنکبوت هایی به بزرگی 7 سانتی متر گرفته تا عنکبوت های بسیار ریزی که به دشواری می توان آنها را به چشم دید.

بعضی از عنکبوت ها می توانند یک سال بدون نیاز به آب زندگی کنند.

رتیل درشت نوعی عنکبوت زهردار است که پرنده ها را هم می خورد و تا 15 سال می تواند عمر کند. ولی بیشتر عنکبوت ها فقط یک سال زندگی دارند.

عنکبوت ها حشره نیستند، بلکه از رده ی عنکبوتیان به شمار می روند. حشرات شش پا دارند، ولی عنکبوت ها دارای 8 پا هستند. باز برخلاف حشرات، عنکبوت ها دارای هشت چشم بوده، بال هم ندارند.

اندام عنکبوتها از دو قسمت تشکیل شده است، در حالی که اندام حشرات دارای سه قسمت است.

در شکم عنکبوت غده هایی نهفته که از درونشان مایعی تراوش می کند. با این مایع است که عنکبوت تارهای خود را می تند.

مایع مزبور از سوراخ های بسیار ریزی که در انتهای شکم عنکبوت است بیرون می تراود. سپس در مجاورت هوا سفت شده، از آن تار عنکبوت پدید می آید.

تارهای عنکبوت انواع مختلفی دارند: بعضی ها چسبناکند و برای شکار حشرات به کار می آیند. بعضی دیگر چسبناک نبوده بلکه نقش پره های چرخ را در استحکام بخشیدن به تارهای دیگر، بازی می کنند.

عنکبوت همچنین با نوعی دیگر از تارهای خود پیله می سازد و تخمش را در درون آن جای می دهد.

بعضی از تارهای عنکبوت نرم و کرک مانندند، ولی بعضی دیگر سفت و ریشه دار.

پس می بینید که چه  تارهای جوراجور برای این جاندار سراغ داریم.

تارهای مدور چرخی را برای شکار حشرات می تند. برای درست کردن این گونه تارها نخست زیر سازی می کند. یعنی چند تار راست گوشه ی نا منظم می تند. سپس تارهایی را به صورت پره ی چرخ بر روی آنها می چیند. آنگاه داربستی از 3 یا 4 حلقه ی مارپیچی پدید آورده، در پایان نیز مارپیچ دیگری که تنگ و چسبناک است بر همه ی آنها می افزاید.

عنکبوت تارهای دیگری هم می تند که به نام تارهای ورقه ای معروفند. زیرا از ورقه های پهن قیفی و یا گنبدی شکل پدید می آیند. جای استراحت خود عنکبوت در گوشه ای از این گونه تارها است.

عنکبوت نقب زن سوراخی به شکل بطری در زمین حفر می کند که در قسمت بالا، منفذی به شکل در بطری دارد. عنکبوت به راحتی در درون آن به استراحت پرداخته برای اطمینان بیشتر آن را بوسیله ی چسب و آشغال از بیرون استتار می کند.

گرگ عنکبوت عنکبوتی است که توی زمین تونل می سازد و با تارهایش آن را آستر می کند.

عنکبوت های آبی اروپا خانه ای به شکل زنگ در زیر آب بنا می کنند. آنگاه از فضای بیرون آب به همراه خود هوا می آورند و خانه ی خود را پر از اکسیژن می کنند.

لابد می پرسید، عنکبوت آبی به چه وسیله ای هوا را از بیرون به لانه اش در زیر آب حمل می کند.

این کار به وسیله ی مجراهای موئینی که در شکمش است، انجام می پذیرد. عنکبوت آبی در همان لانه ی زیر آبش تخم می گذارد. نوزادها از درون تخم بیرون می آیند و چون به مرحله ای از رشد برسند که قادر به خانه سازی باشند، مادر خود را رها کرده دیگر با او کاری ندارند.

و بالاخره این را نیز بدانید که همه ی عنکبوتها تار ریس نمی باشند. بعضی ها فقط خانه ی یک اتاقه ای در میان برگ یا پوست درخت درست کرده به همان قانع می باشند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید