چگونه کرم تبدیل به پروانه می شود؟

لینک ورود به بازی همستر

آیا تاکنون شنیده اید که می گویند پروانه هیچگاه غذا نمی خورد؟

البته این سخن راست است، یعنی بعضی از پروانه ها هرگز لب به غذا نمی زنند. لابد حالا می خواهید به راز این مطلب پی ببرید؟ نخست بگذارید برایتان بگوییم که چگونه کرمی تبدیل به پروانه می شود.

پروانه ی ماده در مدت عمر خود صد تا هزار تخم می گذارد. اما بسیار مواظب است که این تخمها را حتما” در جایی قرار دهد که وقتی نوزادهایش از آن بیرون آمدند گیاه مورد نیاز را در کنار خود بیابند.

(1)از تخم پروانه، کرم حشره ای کوچک و چاق بیرون می آید که آن را نوزاد می خوانیم.

نوزاد بسیار پر خور است. تا قدم به این جهان می گذارد فوری بنای خوردن می گذارد و مرتب رشد می کند. در ضمن، چند بار هم پوست می اندازد.

پرخوری کرم نوزاد به این دلیل است که می خواهد تا قدرت دارد در بدن خود چربی و مواد غذایی ذخیره کند. زیرا که همین ذخیره است که غذای او تا پایان عمرش خواهد بود. باز همین ذخیره ی غذایی است که کم کم رشد بالها، پاها، شاخکها و سایر اعضای بدنش را تأمین می کند.

(2) سپس در لحظه ی معینی کرم نوزاد احساس می کند که باید تغییر شکل بدهد. آنگاه توده ای از تارهای ابریشمی می تند، خود را به آن می آویزد و سرش را هم به طرف پایین سرازیر نگاه می دارد.

در این مرحله، حشره را شفیره یا بادامه می خوانند.

باز در این مرحله است که حشره پوست دوران کرم بودنش را برای همیشه رها می کند. شفیره بوسیله ی مهره ی تیزی که در انتهای بدن دارد خود را به توده ی ابریشمی که تنیده، می آویزد. به همین حالت هفته ها و یا ماهها همچنان بر درختی آویزان در خواب، به سر می برد.

(3) بتدریج تغییر دیگری در اندام حشره پدید می آید و سرانجام به آخرین مرحله ی تکامل خود رسیده به صورت یک پروانه از درون بادامه قدم به بیرون می گذارد.

اما هنوز پروانه قادر به پرواز نیست. چه باید ساعتها بنشیند تا بالهایش خشک و محکم و از هم باز شوند. آنگاه به آرامی پر می گشاید و پس از آزمودن توانایی خود به پرواز، در آسمان اوج می گیرد.

سرگذشت زندگی بید هم مانند پروانه است. البته این دو حشره فرقهای بسیاری نیز با هم دارند.

در میان بیدها انواع بیشتر و گوناگون تری نسبت به پروانه ها یافت شده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید