کرگدن ها در کجا زندگی می کنند؟

امروزه پنج گونه مختلف از کرگدن ها در جهان زندگی می کنند: دو نوع از آنها به نامهای کرگدن سیاه و کرگدن سفید در آفریقا یافت می شوند. این کرگدن ها دارای دو شاخ هستند.

سه نوع دیگر از آنها در آسیا زندگی می کنند: کرگدن های هندی و جاوه ای که هر کدام یک شاخ داشته و کرگدن سوماترایی که دو شاخ دارد.

کرگدن ها اندامی بسیار بزرگ و سنگین داشته و از قدرت و تحرک کمی برخوردارند. آنها نسبت به محیط اطراف خود توجهی نشان نمی دهند و برای تغذیه حیوانات دیگر را شکار نمی کنند. بلکه از علوفه جات و سایر گیاهان سبز تغذیه می کنند. این موجود عظیم الجثه معمولا” ساکت و گوشه گیر است. اما اگر احساس خطر کند بسیار خشمگین و خطرناک می گردد.

کرگدن ها می توانند با سرعتی حدود 30 مایل در سرعت حرکت کنند و به هنگام حمله به دشمن از شاخهای محکم و قوی خود استفاده نمایند.

کوچکترین نوع کرگدن، کرگدن سوماترایی است که معمولا” کمتر از یک تن وزن دارد و حدود 3 تا 4 پا قد آن است.

بزرگترین نوع کرگدن، کرگدن سفید آفریقایی است که قریب 5/3 تن وزن داشته و طول قامت آن در حدود 5/6 پا بالغ می گردد و این بدن بزرگ بر روی پاهای کوچک حرکت می کند. هر پا دارای سه انگشت و سم است. کرگدن ها از خانواده اسب ها به حساب می آیند.

شاخ بعضی از کرگدن ها بسیار بلند است. یکی از بلندترین شاخها که تا به حال اندازه گیری شده، تقریبا” در حدود 5/1 متر بوده است. بعضی از کرگدن ها دو شاخ دارند: شاخ اول بالای سوراخهای بینی و شاخ دوم پشت اولین شاخ و درست بالای چشم هاست. اطراف شاخها را توده ای انبوه از موهای ضخیم پوشانده، ولی بقیه ی بدن حیوان به جز اطراف گوشها و انتهای دم، بدون مو می باشد.

پوست بدن کرگدن ها خیلی ضخیم و سفت است. این حیوان اغلب تنهاست. ولی گاهی اوقات هم در گروههای کوچک خانوادگی دیده می شوند.

یک کرگدن ماده در هر نوبت فقط یک بچه بدنیا می آورد. بچه کرگدن حدود 18 ماه پس از جفت گیری متولد می شود و برای چندین سال با مادرش زندگی می کند.

کرگدن ها معمولا” در باغ وحش و محیط های بسته تا 50 سال هم عمر می کنند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 9

پاسخی بدهید