کلروفیل چیست؟

اگر قرار باشد فقط یک چیز را در نظر بگیرند که موجب تمایز میان گیاه و حیوان است، به نظر شما آن چیز چه می تواند باشد؟ جواب آن است که گیاهان سبز هستند. البته، بعضی موارد استثنایی هم وجود دارد، اما در واقع کیفیت اساسی در گیاه آنستکه سبز است. حال باید بگوییم که این سبز بودن گیاه یکی از مهمترین مسائل جهانی است. زیرا ماده ی سبز در گیاهان که همان کلروفیل است، گیاه را قادر می سازد تا موادی را از زمین و از هوا بگیرد و غذای حیاتی خود را از آن اخذ کند.

اگر گیاهان قادر به انجام این کار نبودند، نه انسان و نه حیوان هیچکدام نمی توانستند وجود داشته باشند، چون در واقع غذا برای زنده بودن نداشتند، حتی مخلوقات گوشتخوار هم متکی به موجودات دیگری هستند که گیاهخوار می باشند، در واقع، شما منشأ هر غذایی را تعقیب کنید، به منبع اصلی آن که گیاه است می رسید.

بنابراین، مشاهده می کنید، کلروفیل، این ماده ی معجزه آسای سبز رنگ که گیاهان را برای غذای انسان و حیوان آماده می کند، در زندگی هم نقش حیاتی دارد. کلروفیل در سلولهای برگها و اغلب در ساقه ها و گلها وجود دارد.

با کمک کلروفیل، بافتهای زنده گیاهی قادر می شوند که از خورشید انرژی بگیرند و این انرژی را برای تبدیل مواد غیر آلی شیمیایی به مواد آلی شیمیایی یا حیات بخش به کار برند. این عمل را فتوسنتز می خوانند. این کلمه از لفظ یونانی مشتق شده است که به معنی روشنایی و رویهم گذاردن می باشد.

بعضی از گیاهان هستند که دارای رنگ سبز نیستند، یعنی کلروفیل ندارند. پس آنان چگونه زندگی می کنند؟ قارچ و تمام دسته و گروه آنها که ابدا” کلروفیل ندارند، قادر نیستند غذای خود را بسازند. اگر آنها غذای خود را از سایر گیاهان یا حیوانات بدست آورند، انگل خوانده می شوند. اگر آن را از باقیمانده ی فاسد شده ی گیاهان و حیوانات تأمین نمایند، آنها را ساپروفیتس می خوانند.

کلروفیل را می توان از گیاهان خارج نمود و آن را به طرق مختلف در زندگی روزانه انسان به کار برد. در چنین حالاتی، ممکنست کمک به از بین بردن بعضی از باکتری ها بنماید.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x