کک ها چه موجوداتی هستند؟

بیشتر مردم تصور می کنند که ککها موجودات کوچکی هستند که روی بدن سگها زندگی می کنند و باعث می شوند که آنها بطور مدام بدن خود را بخارند. اما آیا می دانید که بیش از نهصد گونه مختلف کک وجود دارد؟

ککها حشرات انگلی هستند، بدین معنی که روی بدن موجودات زنده دیگر زندگی می کنند. آنها روی بدن پستانداران از جمله انسان و همچنین پرندگان و سایر حیوانات زندگی خود را می گذرانند. در حقیقت در تمام نقاط جهان مردم به همان اندازه که مگس ها را می شناسند با ککها هم آشنا هستند. دلیل این امر این است که از سالیان دور همواره این حشره با حیوانات اهلی و انسان بوده و سبب آلودگی محیط آنها شده است.

بنابراین کک می تواند باعث ناراحتی بشود، اما دردسر و مزاحمت اصلی این نیست. ککها می توانند ناقل بیماری های خطرناکی مانند تیفوس و طاعون باشند که ممکن است موجب مرگ انسان نیز بشود.

ککها بر روی بدن حیوانات و یا در محل خواب آنها تخم گذاری می کنند. تخم ها در اثر حرکت حیوان میزبان در جاهای مختلف پخش می شوند. نوزادان حشره از تخمها بیرون می آیند و تا رسیدن به حد بلوغ در درون پیله ای بسر می برند که بعدها بتدریج به شکل کک کامل از درون پیله بیرون می آیند. برای یک کک انسانی چیزی حدود 28 تا 48 روز زمان لازم است تا از مرحله ی تخم به مرحله ی بلوغ برسد. کک موش در مناطق استوایی 21 روزه بالغ می شود. یک کک بالغ بال ندارد. اما پاهای کاملی دارد که بوسیله ی آنها می جهد. بعضی گونه های کک جهندگان قابلی هستند و می توانند تا 20 متر به طور عمودی و بیش از 3 متر به طور افقی جهش داشته باشند.

شکل ساختمانی دهان کک به طریقی است که می تواند براحتی آن را در پوست بدن حیوانی که روی آن زندگی می کند فرو کرده و خون را بمکد.

ککها در مناطق استوایی و در نواحی گرم بسیار فراوانند. اما در مناطق قطبی و صحراها هم وجود دارند. در آمریکای شمالی مهمترین نمونه ککهای دیده شده عبارتند از ککهای انسانی، کک های سگی و کک های گربه ای که معمولا” به انسان ها و سگ ها و گربه ها و سایر حیوانات حمله ور می شوند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 9

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x