گرداب چیست؟

وقتی ما به گرداب فکر می کنیم اغلب توده زیادی از آب را در حال گردیدن مجسم می کنیم که می تواند انسان و کشتی ها را به درون خود مکیده و آنها را به نیستی برساند.

در حالی که وقتی راه باریکی که درون آن آبهای جزر و مدی جریان دارد خیلی گود باشد، گاهی حرکت دورانی آب تبدیل به جریان مارپیچی و بعد به جریان نزولی با مرکز عمیقی خواهد شد و گرداب بوجود خواهد آمد. ولی همانطور که قبلا” تذکر داده شد، این عمل در دریای آزاد صورت نمی گیرد، گرداب در اقیانوس آزاد چیزی جز گرداب کوچک منتها با میزان بزرگتری نیست، که صرفا” جریان آب با حرکت دورانی می باشد.

گرداب در خیلی از نقاط دنیا بوجود می آید. سه نوع مشهورترین آن عبارتست از مالستروم، کریبدیس و گرداب آبشار نیاگارا. مالستروم در ساحل نروژ واقع شده است. و کریبدیس در کانالهای باریک بین ایتالیا و سیسیل قرار دارد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

پاسخی بدهید