چگونه با فشارسنج هوا را پیشبینی می کنند؟

کتاب به من بگو چرا - جلد 4

بارومتر یعنی دستگاهی برای سنجش فشار هوا. این دستگاه برای اندازه گیری فشار جو به کار می رود. اکنون بیبینیم اصلا هوا تحت تاثیر چه عواملی واقع می شود.

ریشه‌ی تمام تغییرات در وضع هوا جریان هوای سرد و گرم است.این گونه جریانها در میزان فشار جو یا هوا تاثیر می‌گذارد.

بنابراین، اگر بتوانیم فشار هوا را اندازه گیری کنیم به جریانهای هوای سرد و گرم نیز پی خواهیم برد، و آنگاه در نتیجه می‌توانیم که وضعیت هوا را نیز پیشبینی کنیم.

با کدام دستگاه می توان فشار هوا را اندازه گرفت؟ با یک فشارسنج یا بارومتر جیوه‌ای.

پس با بارومتر یعنی دستگاه سنجش فشار هوا.

ساختار فشارسنج یا بارومتر:

در داخل یک ظرف مقداری جیوه ریخته و یک لوله ی خلأدار هم واژگونه بر روی آن قرار داده‌اند.

وقتی که هوا بر سطح جیوه فشار وارد می آورد، جیوه در آن لوله بالا می رود، و آن قدر بالا می رود تا وزن ستون جیوه با فشارهوا برابر شود.

آنگاه می بینیم که جیوه در برابر یکی از اعدادی که بر بدنه‌ی لوله چاپ شده، توقف می‌کند. با خواندن این عدد به میزان فشار هوا پی می‌بریم.

در شرایط عادی و در سطح دریا، جیوه در لوله‌ی خلأدار تا 75 سانتیمتر بالا می‌رود. اکنون فرض کنیم که فشار هوا کم شود، در این صورت جیوه اندکی پایین می آید.

در ضمن، این تغییر به ما فهماند که باد و طوفانی دارد پیوسته به منطقه‌ی ما نزدیک می‌شود. زیرا همیشه باد به سوی مناطق کم فشار روی می‌آورد.

اما برعکس، هر گاه ستون جیوه در لوله بالا برودنشان خوبی وضع هوا است.

در سطح دریا فشار هوا به گونه‌ای است که جیوه حداقل و حداکثر بین 5/67 تا 5/77 سانتیمتر بالا و پایین می‌شود.

پس تا اینجا با بارومتر جیوه‌ای آشنا شدید. اکنون بارومتر خشک را برایتان تعریف کنیم.

بارومتر خشک را آنه روئید می‌گویند. این واژه از زبان لاتینی گرفته شده و به معنای غیر مایع است. پس این نوع بارومتر با جیوه کار نمی‌کند.

طرز ساختن بارومتر خشک این گونه است:

نخست فضای درون جعبه‌ای را ازهوا خالی می‌کنند تا مانند لوله خلأدار در بارومتر جیوه‌ای قابل استفاده باشد.

سپس هرگونه تغییری در فشار هوا بر بدنه‌ی این جعبه تأثیر می‌گذارد. یعنی اگر فشار هوا زیاد بشود، بدنه ی جعبه تو می‌رود، و در این هنگام فنری که در داخل آن نهاده شده و به عقربه‌ای متصل است، به کار می‌افتد.

این عقربه بر روی یک صفحه‌ی درجه بندی شده می‌گردد و درجه‌ی فشار هوا را به ما نشان می‌دهد.

بارومتر خشک به دقت بارومتر جیوه‌ای کار نمی‌کند.در ضمن جالب است که این را هم بدانید که جیوه در میان مایعات ازهمه سنگین‌تر است.

برای مثال اگر بخواهیم به جای جیوه، آب در لوله‌ی بارومتر بریزیم باید لوله‌اش به طول 9 متر بوده باشد.

پاسخی بدهید