آیا کریستف کلمب نخستین کاشف آمریکا بود؟

هنگامی که از کشف سخن می رانیم معنای ویژه ای از آن منظور داریم.

وقتی می گوییم فلان جا کشف شده منظور اینست که مردمی متعلق به تمدنی، برای اولین بار، قدم به آنجا گذاشتند، بی آنکه از خود آنان کسی قبلا آنجا را هرگز دیده باشد.

بنابراین، کاشف به کسی می گویند که بدین گونه برای اولین بار به جایی رفته و مردم و تمدن آنجا را به چشم دیده است. پس چنین سرزمینی را او کشف کرده است.

اما اگر معنای کشف اینست پس چرا نگوییم که پیش از آمدن این کاشف یعنی کریستف کلمب Christopher Columbus، خود مردم آن سرزمین، کاشف آنجا بوده اند؟

به هر حال، از دیدگاه تمدن غربی، می گوییم که کلمبوس امریکا را کشف کرده است، زیرا پس از کشف وی بود که مردم از دنیای قدیم پیوسته به این دنیای جدید روی آوردند و آنجا را پر جمعیت کردند.

با صرف نظر از این مطلب باید این نکته را نیز بگوییم که پانصد سال پیش از آنکه کریستف کلمب چشم به دنیا بگشاید، نروژی ها آنجا را تا حدودی کشف کرده بودند.

آنها به سوی غرب به راه افتادند و به ایسلند، سپس به گرینلند و سرانجام به سرزمین اصلی امریکا، دست یافتند.

با این همه، آیا می دانید که چینی ها سرگذشتی از یک مسافرت قدیمی تر درباره ی امریکا نقل می کنند؟

آنها می گویند: کشتی رانان چینی در سیاحت خود به جایی رسیدند که همان کالیفرنیای امروزی است.

در میان مردم جزایر دریای جنوب نیز ترانه ای خوانده می شود که درباره ی مردان بزرگ و ملی خود سروده اند. یعنی آنانی که در روزگاران بسیار قدیم، از راه دریا به امریکای جنوبی رسیدند.

این واقعه نیز مدتها پیش از آن رخ داد که سفید پوستان به امریکای جنوبی یا به جزایر دریای جنوب پا گذاشتند.

این چیزهاست که ما را وا می دارد که بگوییم صدها سال پیش، کشف های متعددی درباره ی امریکا صورت گرفته و بی شک قرنها پیش از کلمب، مردمی دیگر امریکا را می شناختند.

ما حتی می توانیم بگوییم که نه کلمبوس و نه نروژی ها هیچکدام ابتکار «کشف» امریکا را در دست نداشتند. چرا که سرخپوستان قرنها پیش از ورود سفید پوستان، در خاک امریکا می زیستند، و اینان بودند که براستی آنجا را کشف کرده بودند.

ما بدرستی نمی دانیم که چه هنگام و چگونه آنان سفر خود را به امریکا آغاز کردند. ولی تصور می کنیم که دستیابی شان به این سرزمین، قرن ها بطول انجامیده و گویا از راههای گوناگونی ناگهان به آنجا قدم نهاده باشند.

همچنین ممکن است سرخپوستان دیده بان‌هایی هم در اختیار می داشتند که پیشاپیش آنان رفته، راهها را در خشکی یا دریا، تعیین می کردند.

این دیده بانها را می توان کاشف های واقعی امریکا دانست که برای سرخپوستان، کار می کردند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x