ماجرای زنی که در تمام حوادث حضور داشت شایعه است!

یکی از تئوری های توطئه اخیر مربوط به زنی بود که گفته میشد در تمام حوادث تروریستی که درامریکا اتفاق افتاده حضور دارد! برخی آن را به شبیه سازی انسان و برخی به جهان‌های موازی ربط داده بودند.

برخی هم گفته بودند که او مسافر زمان است.

اما جالب است بدانید که این تصاویر مربوط به یک نفر نیستند و در واقع سه نفر هستند که کمی شبیه هم هستند.

عکس سمت چپ مربوط به آماندا مدک Amanda medek که خواهر خود را در حادثه تیراندازی ۲۰۱۲ Aurora از دست داد.

عکس وسط مربوط به کارلی سوتو Carlee Soto است که خواهر خود را در حادثه تیراندازی Sandy Hook از دست داد.

عکس سمت راست نیز مربوط اما مک دونالد Emma McDonald می باشد در حادثه بمبگذاری ماراتون بوستون در ۲۰۱۳ .

اتفاقات تروریستی و مرگ بر اثر تیراندازی در امریکا زیاد اتفاق می افتد.

این افراد فقط شبیه هم هستند.

ممکن است دلیل پیدایش چنین شایعه‌هایی اختلالی به نام prosopagnosia یا چهره کوری هم باشد.

نوعی اختلال عصب‌شناختی که مشخصهٔ آن ناتوانی در بازشناسی چهره‌هاست.

از این شبیه تر هم بسیار زیاد است. فقط کافیست سرچ کنید بدل بن لادن یا بدل صدام .

شعبده بازانی مانند دیوید کاپرفیلد بدل بسیار شبیه خود دارند.

حتی بازیگران هالیوود برای اجرای حرکات سخت به بدلکارهایی شبیه خود نیاز دارند.

افراد شبیه به هم در جهان وجود دارند و چیز عجیبی نیست.

بدل بازیگران مشهور افراد مشهور شبیه به هم بدل بازیگران 1

منبع:

  • https://www.snopes.com/fact-check/same-girl-crying-now-oregon/
  • https://www.dailymail.co.uk/news/article-2249984/Sandy-Hook-teacher-Victoria-Sotos-sister-talks-gut-wrenching-picture-crying.html
  • https://en.m.wikipedia.org/wiki/Boston_Marathon_bombing
پاسخی بدهید