دیدن قبرستان یا گورستان در خواب به چه معناست؟

دیدن قبرستان یا گورستان در خواب میتواند خوابی ترسناک یا عجیب باشد و کسی که این خواب را دیده است بخواهد بدانید که چه معنی داشته است؟

همانطور که گفتم برخی خواب ها تحت تاثیر افکار و وقایعی هستند که برای ما رخ داده‌اند و وارد ناخودآگاه ما شده اند.

ذهن ما حتی در حالت خواب هم فعال است و ممکن است به این وقایع فکر کند و تصویرسازی کند.

اگر میخواهید معنی و مفهوم چنین خوابی را بررسی کنید، با ما همراه باشید:

ابن سیرین از تعبیرکنندگان قدیمی در این زمینه گفته است که چنین خوابی خوب نیست و یعنی در واقعیت سر و کار شما به افرادی که سالم نیستند و کار و بار درستی ندارند افتاده است.

جابر مغربی خواب گورستان را خوب نمیداند و میگوید به این معناست که فقیر میشوی.

حضرت دانیال(ع) نیز گفته است که دیدن خواب قبرستان یعنی با افراد نااهل و جاهل سر و کار افتادن یا با آنها همسفر شدن.

امام صادق(ع) هم گفته است که قبرستان در خواب یعنی رنج و اندوه ، گرفتاری و سختی که پیش می‌آید و ممکن است به معنای رفتن به زندان هم باشد.

اگر ببینید یک نفر از آشنایان یا دوستان شما مرده است و او را در قبر میگذارند به این معناست که برایش گرفتاری و مشکلی پیش می‌آید و احتمال قوی از آن نجات پیدا میکند.

اگر ببینید در قبرستان مشغول گریه و زاری هستید یعنی از گرفتاری و مصیبتی خلاص خواهید شد.

اگر ببینید در گورستان هستید و یک شخصی که قبلا فوت کرده است به سراغ شما می‌آید و شما را با خود میبرد، معبران اینگونه تعبیر کرده اند که مرگ شما نزدیک است.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x