عجیب‌تر از علم: ماجرای نابغه گمنام

استابلفیلد مخترع گمنامی بود که قبل از مارکنی توانست بیسیم را اختراع کند و چند بار اختراع خود را به معرض نمایش گذاشت.

اکنون قسمتی از کتاب: عجیب تر از علم – جلد 1 را میخوانید:

در سرشت و ماهیت پاره ای از انسان ها نیروی شگفت انگیزی نهفته است که علم از شناخت کامل آن عاجز است.

یکی از این آدم های استثنایی و خارق العاده، کشاورز ساده ای بود که سالها پیش از آنکه مارکنی مشهور، با اختراع بیسیم به شهرت جهانی برسد، صدا و موسیقی را از طریق بیسیمی که اختراع کرده بود دریافت میکرد.

این کشاورز در کنتاکی امریکا زندگی میکرد.

در یکی از روزهای فراموش نشدنی سال 1892 گروه کثیری از مردم کنجکاو و علاقمند، صدها کیلومتر راه را پیمودند تا از نزدیک شاهد عملیات شگفت انگیز کشاورز ساده ای به نام ناتان استابلفیلد باشند که ادعا میکرد میتواند پیام های مختف را از طریق هوا و بدون استفاده از سیم به مقصد ارسال کند.

این کشاورز نابغه دو جعبه را به فاصله 60 متر از یکدیگر روی چمن زاری نصب کرد و داخل هر جعبه یک تلفن قرار داد.

در یک سو، این کشاورز قرار گرفت و در سوی دیگر، پسرش ایستاد و از آنجا شروع به صحبت با یکدیگر کردند و تماشاگران توانستند صدای آنها را به وضوح بشنوند اما این مخترع گمنام با فریادهای استهزا آمیز مردم مواجه شد که او را حقه باز خطاب میکردند.

این کشاورز، وسایل خود را جمع کرد و آنها را داخل یک ارابه گذاشت و از اینکه چرا در برابر مشتی نادان به نمایش پرداخته بود، خود را سرزنش کرد.

سالها بعد وقتی مارکنی به شهرت رسید و لقب پدر بیسیم را کسب کرد، آوازه عملیات محیرالعقول این کشاورز نابغه به دفتر روزنامه پست دیسپچ چاپ سنت لوئیس رسید.

دفتر روزنامه طی نامه ای ، از این کشاورز خواست تا اختراع خود را برای خبرنگاران روزنامه نمایش دهد.

این کشاورز دعوتنامه را پذیرفت و خبرنگار علاقمند به مزرعه او رفت.

مخترع گمنام تلفنی به دست او داد که به یک جفت میله فولادی وصل شده بود.

با فرو کردن این میله ها به درون زمین به خبرنگار گفت که با هرکجا در آن حوالی که مایل است صحبت کند.

خبرنگار اینطور ماجرا را تعریف کرد که من با فرو کردن میله ها به زمین با مسافتی به طول یک مال صحبت کردم و صدا آنقدر صاف و رسا بود که انگار این گفتگو درون یک اتاق انجام میشد.

با تعجب از این کشاورز ساده سوال کردم که دستگاه چگونه کار میکند؟

او در پاسخ گفت که از میدان الکتریسیته ای که زمین، آب و جو را اشباع کرده است استفاده میکند.

این کشاورز پیشبینی کرد که روزی این وسیله ارتباطی که بدون سیم انجام میشود مردم کنتاکی را قادر خواهد کرد که به گزارش وضع هوای پایتخت، به موسیقی و اخباری که از هر نقطه جهان پخش شود، گوش فرا دهند.

روزنامه ها از این کشاورز که ضمنا به کار تعمیر تلفن هم اشتغال داشت دعوت کردند که وسیله اختراعی خویش را برای نمایش در برابر جمعی از سرمایه داران علاقمند به فیلادفلیا ببرد.

استابلفیلد در ماه 1902 اختراع خود را در بربر جمع کثیری از مردم فیلادلفیا به نمایش گذاشت و سپس به واشنگتن رفت و بار دیگر با عملیات سحر انگیز خود، دانشمندان را شگفت زده کرد.

طبق معمول شکاکان فریاد سر دادند که مسخره است و به حرف های او نباید توجه کنیم.

این اختراع روی کشتی بخار کوچکی به نام بارتولدی نصب شد و اشخاص سرشناسی در ساحل پوتامک از سواحل ویرجینیا اجتماع کرده بودند تا این وسیله عجیب را شخصا آزمایش کنند.

کشتی بخاری کوچک، سینه امواج را میشکافت و جلو میرفت و این افراد توانستند تنها با فرو کردن میله آهنی معمولی به درون زمین، به وسیله تلفن با کسانی که روی عرضه کشتی ایستاده بودند ارتباط برقرار کنند و این به راستی در آن زمان حیرت انگیز بود.

روزنامه واشنگتن اونینگ استار در تاریخ 21 مه 1902 با تیتر درشت نوشت:

نخستین آزمایش عملی تلفن بیسیم که به وسیله یک کشاورز اهل کنتاکی اختراع شده است به فاصله نیم مایلی با موفقیت انجام شد و نتایج حاصله شگفت انگیز بود.

برخی از ثروتمندان آن سرزمین از این کشاورز خواستند تا با کمک مالی آنها اختراع خود را تکمیل کند. آنها میخواستند این اختراع را چنگش بیرون بیاورند.

استابلفیلد اختراعش را جمع کرد و به خانه برگشت و از این بیم داشت که فکر و ایده او را بدزدند و چنین هم شد.

با گذشت زمان، دیگران توانستند پیام های شفاهی را همانگونه که او سالها پیش انجام داده بود ارسال کنند و این موضوع استابلفیلد را بیش از پیش ناراحت و غمگین ساخت.

سرانجام در بهار 1929 جسد او را در کلبه محقرش یافتند، وسایل و تجهیزات او ناپدید شده و یادداشت هایش پخش و پلا گشته بود.

امروزه در چمن زاری در مورای واقع در کنتاکی سنگ یادبودی نصب شده است که یادآور نقطه ای استک ه این مخترع گمنام نخستین بار در سال 1892 اختراع خود را در آنجا به معرض نمایش گذاشت.

این کشاورز با دقت و درستی شگفت انگیزی اختراع فرستنده ها و گیرنده های آینده و اعجاب انتشار صدا در سراسر گیتی را پیش بینی نمود که بعدها به اختراع و تکمیل بیسیم و رادیو و نظایر آن گردید.

درباره خود به درستی گفته بود:

من پنجاه سال زودتر از مان خویش متولد شده ام.

منبع: کتاب عجیب تر از علم – جلد 1

پاسخی بدهید