چگونه شیوه اندازه گیری پدید آمد؟

هر کشوری در جهان، راهی برای وزن کردن و اندازه گیری حجم و مقدار برگزیده است. البته این امر برای انجام کارهای بازرگانی و هر گونه مبادله، بسیار لازم است.

شیوه ی وزن و اندازه گیری در همه جا یکسان نمی باشد. سیستم اندازه گیری که در امریکا رایج است از انگلستان گرفته شده و از این رو آن را «سیستم اندازه گیری انگلیسی» می خوانند.

ایالات متحده ی امریکا و انگلستان تنها جایی است که عملا از این سیستم استفاده می کنند.

واحدهای اندازه گیری این سیستم، از زمان های دور به دست ما رسیده است. برای مثال، مردم روم باستان، چون می خواستند طول چیزی را اندازه بگیرند، از قدم انسان استفاده می کردند.

همانگونه که می دانید، امروز در سیستم اندازه گیری ما نیز، پا یک واحد طول انگلیسی است.

عرض یک انگشت، یا طول بند اول از انگشت اشاره، مبنای پیدا شدن اینچ بوده است.

برای اندازه گیری حیاط، مردم از طول بازوی یک انسان استفاده می کردند. امروزه ما نیز واحدی به نام یارد داریم. یارد در انگلیسی یعنی حیاط.

در روم باستان، برای محاسبه مسافت های زیاد، هزار گام را واحد این اندازه گیری قرار داده بودند. به حساب آنان، هر گام برابر با دو قدم ما بود. امروزه، ما نیز برای این منظور«مایل» را بکار می بریم.

البته اینها راههای دقیقی برای اندازه گیری نبودند.

چه در امپراتوری رم برای یک پا تنها در یک زمان 200 اندازه ی مختلف وجود داشت.

در دوره ی استعمار امریکا نیز مقیاس های اندازه گیری در هر مستعمره ای با مستعمره ی دیگر فرق می کرد.

اما امروزه، به کار بردن واحدهای اندازه گیری یکسان در همه جا بسیار مهم تلقی شده است. از این رو آمدند و به کنگره ی امریکا اختیار دادند تا مقیاسهای ثابتی برای وزن ها و اندازه ها تعیین کند.

برای حفظ واحدهای وزن و اندازه، اداره ی استاندارد در واشنگتن انجام وظیفه می کند. مثلا در آنجا میله ای از پلاتین هست که شدیدا از آن نگهداری می شود. این میله مقیاس طول بشمار می رود.

واحدهای اندازه گیری را با واحدهای ثابتی که در واشنگتن است، مقایسه می کنند و به صحت آنها پی می برند.

در انگلستان نیز همینگونه مقیاس های ثابتی وجود دارد و در رصدخانه گرینویچ، واقع در نزدیکی لندن، نگهداری می شود.

اگر روزی یک سیستم بین المللی در باره ی وزن و اندازه ها در همه جا پذیرفته شود، به احتمال زیاد آن سیستم متری خواهد بود. این سیستم را فرانسه در سال 1789 بوجود آورد و امروزه در بیشتر کشورهای جهان پذیرفته شده است.

سیستم متری همانگونه که از نامش پیداست بر مبنای متر قرار گرفته است.

یک متر برابر با 39 و 37 دهم اینچ است.

سیستم متری بر اساس اعداد دهدهی تنظیم یافته. از اینرو، هر واحد طول، ده بار بزرگتر از واحد قبلیش می باشد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

پاسخی بدهید