آیا حشره قلب دارد؟

مشکل است تصور کنیم که موجودی خرد چون یک حشره نیز مانند ما قلب و مغز داشته باشد. ولی این حقیقت است که آنها نیز از چنین اندام هایی برخوردارند.

حشره دارای اعصاب و مغز است.

مغزش یک مرکز مهم عصبی است که حشره حواس خود را با آن تنظیم می کند و به عضلات خود پیام هایی می فرستد تا به کارشان وادارد.

خون حشره مانند خون ما سرخ نیست، زیرا اکسیژن حمل نمی کند تا هموگلوبین دربر داشته باشد.

سرخی خون ما به خاطر وجود هموگلوبین در آن است. «هموگلوبین» نوعی پروتئین آهن دار است که اکسیژن را جذب می کند و آن را به جاهای مختلف بدن انتقال می دهد.

قلب حشره بخشی از لوله ای است که زیر پوست از فراز اندام جانور عبور کرده است.

سر این لوله درست در زیر مغز حشره جای گرفته و در سراسر لوله، سوراخ هایی وجود دارد که مکش خون از راه آنها انجام می شود.

همچنان که قلب منقبض می شود، خون را با فشار به سر حشره هدایت می کند.

خون بر مغز فرو می پاشد و سپس باز می گردد و بار دیگر در سراسر اندام حشره جریان می یابد.

اینک خون دستگاه اعصاب و ماهیچه ها و دیگر اعضای بدن حشره را شستشو می دهد؛ همچنین غذای هضم شده را به همه ی اعضا می رساند و فضولات را نیز می گیرد و برای دفع آماده می کند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

پاسخی بدهید