آیا ردپای روی ماه با کفش فضانوردان فرق میکرد؟ فکت چک

لینک ورود به بازی همستر

یکی از دروغ ها و تئوری های توطئه در مورد سفر به ماه این بود که میگفتن چرا رد پای روی ماه با کفش فضانوردان آپولو فرق داره؟ در صورتی که کفش محافظی به عنوان کفش دوم روی کفش اول پوشیده میشد و ردپا مربوط به اون کفش بود و در همه فیلم ها هم همون کفش مشخصه. پس زودباور نباشید.

و این جمله هم قاب کنید بزنید به دیوار اتاقتون:

اگر حق با کانال های تئوری توطئه بود؛ نیازی به دروغ گفتن نداشتند…

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید