بختک چرا رخ میده؟

لینک ورود به بازی همستر

مغز ما موقعی که خواب هستیم، اطلاعاتی که از بیرون از طریق حس شنوایی یا لامسه دریافت میکنه میتونه به رویا تبدیل کنه. نوعی خواب در انسان هست به نام خواب REM که همراه با رویا هست. در این مرحله مغز ما در حال رویا دیدن و برای اینکه بدن حرکت نکنه و آنچه در خواب میبینه در دنیای واقعی اجرا نکنه، مغز باید بدن رو فلج کنه.

این مرحله فلج شدن باید با تموم شدن رویا تموم بشه و وقتی کم کم از خواب بیدار میشیم دیگه توی مرحله فلج بدن نباشیم. اما گاهی مغز دچار اختلال میشه و به موقع نمیتونه تمومش کنه و ما از نظر ذهنی بیدار شدیم اما نمیتونیم هیچ حرکتی کنیم. این اتفاق در گذشته که علم بشر کم بود بهش بختک میگفتیم.

متاسفانه اکثر اساتید ماورا این موضوع را نمیدانند و از نظر علمی ضعیف هستند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید