تاریخچه بوسه و بوسیدن

عادت بوسیدن چگونه شروع شد؟

می دانیم که بوسیدن نوعی اظهار علاقه می باشد. ولی مدتها پیش از آنکه بوسه به این منظور بکار رود در بسیاری از نقاط مختلف دنیا بوسیدن را برای اظهار بندگی و کرنش بکار می بردند.

در برخی از قبایل افریقایی رسم بود که بومیان زمینی را که رئیس قبیله از روی آن راه رفته بود می بوسیدند. بوسیدن دست و پا علامت کرنش و احترام از زمانهای قدیم معمول بوده است، رومیان اولیه دهان یا چشم را بعنوان تهنیت و بزرگداشت می بوسیدند.

یکی از امپراطوران رومی به نجبای مهم مملکت خود اجازه می داده است که لبان او را ببوسند، ولی آنها که در درجه اهمیت کمتری بودند بایستی دست امپراطور را می بوسیدند و آنها که باز هم در درجه اهمیت کمتری قرار داشتند فقط بر پای امپراطور بوسه می زدند!

از قرار معلوم بکار بردن بوسه بعنوان اظهار علاقه به زمانهای خیلی قدیم برمی گردد، یعنی از وقتی که مادر طفل خود را در آغوش گرفته و نوازش می کرد. درست مثل همان کاری که مادران امروزی می کنند. بعدا” این امر در اجتماعات وارد شد و افراد آنرا برای اظهار علاقه میان خود به کار بردند.

شواهدی در دست است که این شیوه در قرن ششم رواج داشته است، و حال آنکه مدتها قبل از آنهم این کار انجام می شده است. اولین کشوری که در آن بوسه برای اظهار عشق و محبت بکار رفت فرانسه بود. چون مراسم ازدواج عمومیت یافت، بوسه قسمتی از مراسم مزبور گردید.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x