تا چه مدتی خورشید دوام خواهد کرد؟

چگونه ما می توانیم چنین فکری را درباره خورشید داشته باشیم، آیا خورشید برای همیشه دوام نخواهد کرد؟

علت اینکه علم می تواند این پرسش را مورد توجه قرار دهد آن است که ما می دانیم خورشید هم فقط یک ستاره است. بدین معنی که می توانیم آن را با ستارگان دیگر مقایسه کنیم و چون ستارگان دیگر تحولات و دگرگونی هایی را داشته اند بنابراین عاقبت این دگرگونی برای خورشید هم اتفاق خواهد افتاد.

در حقیقت زمانی عقیده بر این بود که خورشید بسادگی سوخته می گردد. ولی اکنون متوجه شده ایم که اگر این موضوع درست بود پس خورشید فقط برای چند هزار سال بیشتر نمی توانست دوام داشته باشد.

اگر خورشید نمی سوزد پس چه فعل و انفعالاتی در آن صورت می گیرد؟

ما در حال حاضر دلیلی داریم که معلوم می سازد انرژی تشعشعی خورشید از یک تغییر شکل اتمی ناشی می شود. اتم های هیدروژن در قسمت داخلی بسیار پر حرارت خورشید ترکیب شده و تشکیل هلیوم می دهند. همین امر باعث می شود که انرژی آزاد شده بطور مداوم از داخل خورشید بطرف سطح آن حرکت کند.

تا چه مدتی این وضع می تواند ادامه داشته باشد؟

خوب، فرض می کنیم که این وضع عینا” برای 150 بیلیون سال دیگر ادامه یابد. بعد از این مدت، توده خورشید تقریبا” به میزان یک درصد کاهش خواهد یافت! بنابراین بنظر می رسد که خورشید می تواند برای بیلیون ها بیلیون سال دیگر به تابش و نور افشانی ادامه و انرژی خود را به زمین برساند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x