تست نژاد بر اساس ژنتیک کجا گرفته میشه؟

تست نژاد بر اساس ژنتیک در آزمایشگاه های مختلف در سراسر جهان انجام می شود. در ایران نیز، برخی از آزمایشگاه های خصوصی این تست را ارائه می دهند.

در اینجا برخی از آزمایشگاه های معتبر که این تست را ارائه می دهند، آورده شده است:

  • آزمایشگاه نیلو
  • آزمایشگاه ژنتیک دنا
  • آزمایشگاه ژنتیک کاوش
  • آزمایشگاه ژنتیک کوثر
  • آزمایشگاه ژنتیک ژن برتر

برای انجام این تست، معمولاً از نمونه خون یا بزاق فرد استفاده می شود. نتایج این تست معمولاً ظرف چند هفته آماده می شود.

لازم به ذکر است که تست نژاد بر اساس ژنتیک یک تست کاملاً دقیق نیست. این تست فقط می تواند به شما بگوید که اجداد شما از چه مناطقی بوده اند. بنابراین، این تست نباید به عنوان یک روش قطعی برای تعیین نژاد یک فرد استفاده شود.

پاسخی بدهید