تعبیر خواب های رایج

نویسنده: ایمان صدیقی

اجاق گاز:

دیدن اجاق گاز خاموش در خواب نشان دهنده نگرانی شما در مورد مساله ای است، اگر روشن باشد شدت این نگرانی و ترس بیشتر است. اگر شما چنین خوابی ببینید به زودی با یک چالش و اتفاق نگران کننده روبرو می شوید. اگر ببینید که روی گاز غذایی مطبوع را می پذیرد، این تعبیر خوبی دارد و به معنای کسب نتیجه مثبت از یک فرایند یا اتفاق است.

 آینه:

دیدن آینه در خواب به معنای مقام و برتری نسبت به دیگران است، یعنی موفقیت های مادی، البته در صورتی که آینه بخش مهمی از خواب شما باشد یعنی در دستتان باشد یا کنارتان و به آن توجه داشته باشید. اگر در خواب خود آینه ای داشته باشید که در آن آینده را ببینید یا هر اتفاق دیگر، هر چه که در آینه ببینید عینا اتفاق می افتد. اما اگر در خواب اتفاق بد یا خوبی برای شما بیافتد و در خواب شما آینه هم حضور جزئی داشته باشد آنگاه تاثیر این اتفاق های بد و خوب خنثی شده و جذب آینه می شود. بنابراین در کل خواب شما بدون تعبیر می شود اگر آینه در خواب شما تاثیر کمی داشته باشد یعنی جزء کوچکی از خواب شما باشد.

آرایش کردن:

آرایش کردن یا در آرایشگاه بودن در خواب خوب نیست و به این معناست که خبر بدی می شنوید و ناراحت می شوید.

اسب:

دیدن اسب به خواب نشانه مقام و منزلت است. خصوصا اگر اسب مطیع شما باشد و شما سوار بر آن.

اگر ببیند که با اسب جنگ میکرد تعبیر آن بد است و اتفاق بدی به زودی برای خواب بیننده یا یکی از اطرافیان نزدیکش پیش می آید.

 ایدز:

معمولا بیمار شدن در خواب تعبیر برعکس دارد و در بیداری آسودگی و خوشی می آورد و خطری احتمالی از شما می گذرد. همچنین اگر در خواب ببینید که خود یا کسی دچار بیماری ایدز شده اید تعبیر آن نگرانی بی مورد از یک موضوع است و در بیداری مشکلی وجود نخواهد داشت.

 آلو:

دیدن آلو اگر شیرین باشد بدست آوردن مال و خواسته است. همچنین خوردن آلو علاوه بر موفقیت های مادی به معنای خوشی ها و تفریحات زودگذر است.

 امتحان دادن:

امتحان دادن در خواب نشانه نگرانی و تشویش فکری شما در طول روز است و معمولا نتیجه امتحان در خواب تعبیری برعکس دارد.

 انجیر:

خوردن انجیر در خواب خوب نیست و احتمال زیاد مشکل یا گرفتاری در طی روز یا نهایتا دو سه روز آینده برایتان پیش خواهد آمد.

 اشک:

دیدن اشک در خواب و اشک ریختن در خواب خوب است و اگر مشکلی دارید به زودی حل میشود و یا خبر خوشی به شما داده میشود. یعنی این خواب خبر میدهد که به زودی شادمان خواهید شد.

 آرد:

نشانه تجارت پرسود یا دریافت مقدار قابل توجهی پول است.

 ابر:

دیدن ابر در خواب معمولا خوب نیست و نشانه گرفتاری ها و مشکلات روزمره است که باعث شده است چنین خوابی ببینید.

استخوان:

دیدن استخوان بدون گوشت در خواب یا با گوشت نشانه منفعت مالی است و کاری را انجام خواهید داد که مال حلال برایتان خواهد داشت.

 اسفناج:

خوردن اسفناج در خواب خوب نیست و خبر از غم و غصه و مشکلات میدهد.

بدن:

اگر خواب شما با اندام و بدن خود در ارتباط باشد نشان دهنده وجود مشکل در ارتباط های اجتماعی شماست. دیدن بدن برهنه در خواب هشدار و خطری است که در پیش رو دارید.

 بازی:

اگر در خواب ببینید مشغول بازی هستید که در آن حرکات بدنی و جست و خیز هست تعبیر برعکس دارد و نشانه غم و اندوه یا بیماری و کسالت است. اما اگر خواب شما بازی های کامپیوتری و یا بازی های بدون تحرک بدنی باشد یا شرط بندی باشد بستگی به نتیجه آن دارد و هر نتیجه ای که حاصل شود تعبیر خوب و بد دقیقا براساس نتیجه بازی است.

 باغ یا باغچه:

دیدن باغ یا باغچه پر از گل و درخت به معنای خوشی و سعادتی است که در آینده ای دور نصیب شما می شود. همچنین نشان دهنده شرایط سخت و ناراحتی های زمان فعلی زندگی شماست. اگر ببینید که گل یا گیاهی در باغ یا باغچه می کارید یعنی در بیداری عملی اتفاق می افتد که موجب خشنودی شما می شود.

 بستنی:

دیدن بستنی در خواب به معنای خوشی و راحتی است و یعنی شما از زندگی خود رضایت دارید. اگر کار یا عملی توسط شما درحال انجام است و خواب بستنی ببینید تعبیر آن این است که آن کار با موفقیت به انجام می رسد.

 بز:

دیدن بز به خواب تعبیر خوبی دارد و به معنای بدست آوردن پول یا شنیدن خبر خوش است. همچنین اگر ببینید که بزی دارید میتواند به این معنی باشد که شما موهبت و نعمتی در اختیار دارید که از آن به دلیل تنبلی استفاده نمی کنید.

 باطری:

دیدن باطری موبایل، لپ تاپ، ماشین یا هر وسیله الکتریکی در خواب به معنای سردرگمی در خصوص مساله ای است که ذهن شما درگیر آن شده است یا اینکه به زودی اتفاقی می افتد که شما درگیر آن می شوید. همچنین به این معناست که شما در مورد مساله ای نیاز به یاری دیگران دارید.

 باد:

اگر در خواب شما وزش باد شدید وجود داشته باشد یک خبر بد به شما داده خواهد شد و اگر باد ملایم باشد یک خبر خوش خواهید شنید. همچنین باد اگر به مدت طولانی بوزد تعبیر آن مسافرتی است که درپیش خواهید داشت.

 بیماری:

اگر کسی در خواب خود (یا دیگران) را بیمار ببیند یعنی در بیداری خود (یا دیگران) آسایش خواهد داشت و خطری از وی رفع خواهد شد. اما اگر خود را بیمار و عریان ببیند یعنی مرگ وی نزدیک است.

 برف:

دیدن برف به خواب نشانه خوبی نیست، هرچه بیشتر باشد بدتر و خبر از یک اتفاق بد میدهد.

 بوسه:

بوسه یا بوسیدن در خواب نشانه عشق است، اگر کسی خواب ببیند شخصی را می بوسد چه شناس چه ناشناس یعنی در واقعیت کسی را دوست دارد و به او فکر می کند. در کل نشان دهنده علاقه باطنی و حس درونی فرد است.

 بادام:

نشانه مال آسان است، یعنی پول و منفعت مالی و آسان برایتان در راه است.

 برنج:

خوردن برنج در خواب خوب است، اگر خواسته یا آرزویی دارید که همیشه به آن فکر میکنید با دیدن این خواب یعنی به خواسته خود میرسید اما مقداری زمان میبرد.

پارچه:

دیدن پارچه به خواب نشانه خوبی نیست و غم و اندوه است.

  پول:

پول در خواب تغبیری برعکس دارد و اگر خواب پول ببینید به همان مقدار که در خواب دیده اید یا از دست می دهید یا قرار است بدست بیاورید و بدست نمی آورید. دیدن پول خبر از گرفتاری و مشکل در آینده است.

 پنبه:

تعبیر خوبی دارد، پول یا منفعتی را به راحتی و بدون زحمت بدست خواهید آورد.

 پفک:

خوردن پفک نمکی در خواب فراغت و آسودگی خاطر است و پول کمی بدستتان می رسد که انتظارش را ندارید، همچنین وجود دشمنی که کاری از دستش ساخته نیست.

پنیر:

پنیر در خواب پول کمی است که به سختی بدست می آید.

 پیتزا:

خوردن غذاهای امروزی و فست فودها نشانه خوبی است. یعنی یک اتفاق خوب یا خبر خوش در راه است. البته به شرطی که غذا از نظر طمع، طبیعی و خوشمزه باشد. خوردن غذاهای شور یا ترش در خواب خوب نیست.

 ترسیدن:

ترسیدن در خواب تعبیری برعکس دارد، یعنی تعبیر خوب دارد، ایمنی و شادی و آرامش.

 توت فرنگی:

خوردن انواع توت در خواب نیک است اما اگر توت خیلی بزرگ و بیش از اندازه معمول باشد یا بی مزه و نارس باشد تعبیر بدی دارد و اتفاق بدی براتان می افتد.

 تاب خوردن:

اگر در خواب سوار تاب بشوید یعنی در کاری دچار تردید هستید و نمی توانید تصمیم درستی بگیرید. اگر ببینید کسی سوار تاب شده است و او را هل می دهید یعنی شما مشغول کاری می شوید که سود چندانی برایتان ندارد.

 تیر خوردن:

تیر خوردن در خواب به این معناست که شما عمر درازی خواهید داشت. شنیدن صدای تیر اندازی در خواب یعنی به زودی خبری مهم به شما می رسد.

 تار عنکبوت:

دیدن تار عنکبوت در خواب خوب نیست و به معنای گرفتاری و مشکلات کوچک است که در زندگی با آن روبرو می شوید. اما اگر در خواب تار عنکبوت را از جایی پاک کنید نشانه خوبی است و مشکلات و گرفتاری هایتان کم کم برطرف می شود.

 تمبر:

دیدن تمبر پستی در خواب می تواند به معنای پیدا کردن دوستی جدید یا یک فرصت کاری جدید باشد.

ته چین:

 دیدن ته چین در خواب از هر نوعی که باشد چه مشغول خوردن آن باشید و چه در مقابل شما باشد تعبیر نیک دارد و به معنای افزایش روزی و برکت در زندگی تان است.

 ترشی:

خواب ترشی دیدن اصلا خوب نیست و ضرر و اندوه است. خبر بدی به شما می رسد یا دچار ضرر مالی می شوید.

 تگرگ:

دیدن تگرگ در خواب خوب نیست و نشانه ناراحتی و یا بیماری است. هر چه قرار است پیش آید موجب ناراحتی شما خواهد شد.

 ثروت:

ثروتمند شدن در خواب خوب نیست و نشانه این است که در کارهایتان با مشکل روبرو خواهید شد. خواب پول خوب نیست و تعبیر برعکس دارد.

جوراب:

اگر کسی ببیند که جوراب تمیز به پا دارد یعنی مقداری مالی که دارد حلال است اما اگر خواب ببیند که جورابش کثیف است یعنی مقداری از مالش حلال و درست نیست. اگر جوراب شما کوچک باشد یا سوراخ باشد یعنی در حق کسی ظلم کرده اید.

جنگ:

جنگیدن و نبرد در خواب نشانه نگرانی و ترس از آینده است. در صورتی که با شخصی در جنگ باشید برنده ی جنگ برتری دارد به بازنده و اگر با حیوان در حال نبرد باشید باید تعبیر حیوانی که به خواب دیده اید هم در نظر بگیرید. جنگیدن با حیوان و پیروز شدن نشانه خوبی است و کارهایتان به خوبی پیش می رود.

 جن:

بستگی به ظاهر و شکل او دارد. در صورتی که نیکو باشد تعبیر خوبی دارد و شما مقام و منزلت پیدا خواهید کرد و در صورتی که بدشکل و ترسناک باشد نشانه فتنه و دشمنی است.

 جارو:

جارو کردن در خواب نیک است و پول کمی که انتظارش را ندارید بدست خواهید آورد.

  جادو:

جادو و جادوگری در خواب خوب نیست. یعنی کاری سخت و نامعقول که پشیمانی می آورد. همچنین نشانه فتنه و نیرنگ است یا اینکه در کارهایتان با مشکل روبرو می شوید.

 جماع:

جماع در خواب تعبیر خوبی دارد و از خواسته ای دارید به زودی برآورده می شود.  اما با شخصی که مرده است یا یک جسد یا محارم جماع کردن تعبیر خوبی ندارد و خبر از مرگ و مشکل در کارهاست.

 جیرجیرک:

شنیدن صدای جیرجیرک در خواب بد است و نشانه دشمنی و دسیسه و شایعه است. یعنی شما دشمنی دارید که به شما نزدیک است.

 جو:

دیدن یا خوردن جو در خواب نشانه پول است و مقدار پول به اندازه جو بستگی دارد، هرچه قدر بیشتر باشد پول بیشتری نصیبتان میشود.

 جوان شدن:

جوان شدن در خواب خوب نیست و حتما مشکل یا گرفتاری برایتان پیش می آید، برعکس آن پیر شدن در خواب خوب است.

 چای:

چای در خواب اصلا خوب نیست خصوصا خوردن آن، خبر از غم و گرفتاری می دهد.

 چکمه:

چکمه در خواب خوب نیست و نشانه غم و اندوه و جدایی است.

 چوب:

چوب در خواب خوب نیست خصوصا اگر کج و کوله یا سوخته باشد که در این صورت به نشانه دروغ و نفاق است که در اطراف شما وجود دارد. دیدن چوب در خواب یعنی خواسته ای که دارید برآورده نمی شود.

 چوب کبریت:

چوب کبریت برعکس چوب تعبیر خوبی دارد. اگر ببینید تعدادی چوب کبریت دارید یعنی به زودی امکانات و شرایط مساعدی برایتان فراهم می شود. و اگر با چوب کبریت چیزی  را روشن کردید یعنی در کاری موفق می شوید.

 چتر:

دیدن چتر به خواب نشانه بزرگی ، عزت و منزلت است.

 چنار:

درخت چنار در خواب خوب است و به معنای امید و راه حلی است که در اختیار شما قرار می گیرد.

 خواب دیدن در خواب:

اگر در خواب خود دیدید که دوباره خواب می بینید یعنی دوخواب داخل هم، تعبیر خواب آخر به صورت برعکس صحیح است. یعنی خواب دوم باید به صورت برعکس تعبیر شود.

  خیاطی:

خیاطی کردن در خواب خوب است و به معنای مهمانی رفتن یا دیدار یک دوست قدیمی است.

 خاک:

خاک در خواب نشانه پول است. اگر ببینید خاک در مشت خود دارید یا تپه ای از خاک در مقابل خود دارید یعنی پولی به شما میرسد و مقدار پول به اندازه مقدار خاک است. اما اگر ببینید خاک از خانه خود بیرون میریزید یا خاک به هوا می پاشید یعنی پولی را از دست می دهید.

 خندیدن:

اگر با صدای بلند یا از ته دل در خواب بخندید اصلا خوب نیست و حتما اتفاقی می افتد که شما را ناراحت میکند. اما اگر بی صدا و آرام بخندید یعنی کاری بر وفق مراد شما پیش خواهد رفت.

 خرس:

دیدن خرس در خواب نشانه دشمنی است خوار و پست که به احتمال زیاد یک زن است که می خواهد به شما آسیب برساند. اگر ببینید از دست خرس فرار می کنید یعنی از دشمن خود می ترسید و احتمال دارد شکست بخورید.

 خمیر دندان:

اگر در خواب دیدید که خمیر دندان میخورید یعنی در واقعیت به کاری که علاقه ای به انجام آن ندارید وادار می شوید. خریدن خمیر دندان در خواب روزی و کسب حلال به مقدار اندک است.

 خر:

خر در خواب تعبیر خوبی دارد و به معنای خیر و نیکی و منفعت است. اگر خر عادی و سالم باشد و شما صاحب آن باشید یا سوار بر آن باشید یعنی بزرگی و مقام نزد دیگران پیدا می کنید.

خانه:

اگر مجرد هستید و خواب دیدید که خانه خریده اید یعنی به زودی ازوداج می کنید. در کل خانه خوب است و منفعت و کسب روزی است.

 خوک:

دیدن خوک در خواب خبر از کسی می دهد بی دین و ریاکار که باید از او فاصله گرفت.

 خورشید:

دیدن خورشید در خواب خوب است و نشانه بزرگی و مقام و منزلت است. اما اگر ببینید خورشید تاریک شد و خورشید گرفتگی روی داد نشانه خصومت و مشاجره با اطرافیان است.

  دست:

اگر دیدید در خواب دست شما بریده شد یعنی یکی از اقوام نزدیک شما فوت می کند. اگر دیدید دست می زنید و شادی می کنید تعبیر برعکس دارد و ناراحت خواهید شد. اگر دیدید که با دست دیگر کار میکنید مثلا راست دست بوده اید و در خواب با دست چپ کار می کنید یا برعکس، یعنی مشکلی که دارید حل می شود. اگر دیدید چهار دست و پا راه حرکت می کنید یعنی در کاری که پیش رو دارید با دشواری روبرو می شوید.

دمپایی:

اگر دیدید با دمپایی بیرون از خانه رفته اید و نگران این موضوع هستید یعنی مشکلی که دارید براحتی برطرف می شود. اگر کسی به شما دمپایی داد یعنی شخصی می خواهد شما را فریب بدهد.

 دوست داشتن:

اگر در خواب کسی یا چیزی را دوست داشته باشید یعنی لحظات خوبی را در بیداری گذرانده اید. دوست داشتن شخص در خواب یعنی در بیداری او به شما فکر می کند.

 دراکولا:

خواب دراکولا یا خون آشام در خواب یعنی کسی یا کسانی می خواهند از شما سوءاستفاده کنند.

 دار زدن:

به دار آویخته شدن در خواب بسیار خوب است. اگر کسی در خواب به دار آویخته شود یعنی مقام و عزت پیدا میکند و به تعداد افرادی که به تماشای اعدام او ایستاده اند پیرو و طرفدار خواهد داشت.

اگر ببینید طناب دار پاره شد، یعنی موقعیت بسیار عالی را از دست خواهید داد. اگر توسط شخصی شناس به دار آویخته شوید یعنی از طرف آن شخص سود و منفعتی حاصل می کنید.

 روستا:

در کل دیدن روستا به خواب نیکو است مگر اینکه ببیند در روستایی ویران شده یا آتش گرفته قرار دارد که در این صورت به بیننده خواب یا اطرافیانش ضرر و مصیبتی وارد می شود.

 ریسمان:

خواب ریسمان دیدن خوب است و به معنای منفعت و سود است. می تواند به معنای سفر هم باشد.

رودخانه:

اگر رودخانه ای پر آب ببینید یعنی سود و منفعتی از آنِ شما می شود. اگر آب رودخانه را سیاه و آلوده ببینید یعنی ضرر مالی می کنید یا بیمار می شوید.

 رقصیدن:

رقص در خواب اصلا خوب نیست و به معنای غم و اندوه و ناراحتی است که به زودی دچارش خواهید شد.

 ریاست:

اگر در خواب دیدید که رییس شده اید یعنی کاری دشوار به شما سپرده می شود که منفعتی هم خواهد داشت.

 روباه:

دیدن روباه به خواب خوب نیست و نشانه مرد یا زنی است نابهکار و دروغگو که به شما زیان می رساند و سبب شکست شما می شود. شکار یا کشتن یا فراری دادن روباه در خواب خوب است و به این معنا است که از دست چنین شخصی خلاص  می شوید.

 رب گوجه فرنگی:

تعبیر خوبی دارد و به این معناست که سود و منفعتی به راحتی عایدتان می شود و نشانه آسایش است.

 ریواس:

خوردن یا داشتن ریواس در خواب خوب نیست و نشانه اندوه است و به زودی از کاری پشیمان میشوید.

  رعد و برق:

رعد و برق در خواب نشانه فراوانی نعمت است و به این معناست که در مسیر درستی در زندگی قرار دارید.

 زندان:

به زندان افتادن در خواب خوب نیست و معبران مشهور همچون ابن سیرین گفته اند که اگر به زندانی ناشناس بیافتید یعنی به زودی می میرید و زندان مجهول گور است و اگر زندان را بشناسید یعنی دچار بلا و گرفتاری می شوید. اما بنده حقیر تعبیر زندان را برعکس می دانم، یعنی رهایی از گرفتاری و حل شدن مشکلی که با آن روبرو هستید.

 زالو:

دیدن زالو در خواب خوب نیست و یعنی مالی از شما به هدر می رود.

 زیبایی:

اگر خواب دیدید خیلی زیبا شده اید یعنی دوست جدیدی پیدا می کنید.

 زرافه:

دیدن زرافه در خواب خوب نیست و یعنی مشغول کاری میشوید که فایده چندانی برایتان ندارد و خصوصا برای آخرت.

  زلزله:

خواب زلزله دیدن یعنی گرفتاری و ناراحتی و به قول امام جعفر صادق خواب زلزله دیدن یعنی بلا و مصیبت و بیماری برای اهالی شهر، بنابراین کسی که خواب زلزله ببیند چنانچه بررسی کند و بفهمد در زمانی که خواب بوده است زلزله ای رخ نداده است و تحت تاثیر هیچ عاملی در واقعیت خواب زلزله را ندیده است، این خواب یک هشدار است و خبری بد برای کل مردم آن حوالی.

 ژله:

ژله درخواب خوب است و یعنی تا مدتی همه چیز بر وفق مراد شما خواهد بود.

 ساعت:

دیدن ساعت در خواب خوب است و نشانه دوستی است خوب که دوستی با او سودبخش است. اگر در خواب ببینید که با نگرانی به ساعت خود نگاه می کنید یعنی کاری که به شما واگذار شده است به انجام می رسد.

 سوسک:

به معنای تشویش و نگرانی است و هرچه تعداد سوسک ها بیشتر باشد نگرانی شما در زندگی بیشتر است. اگر سوسکی را بکشید یعنی بر مشکلات غلبه می کنید.

 سگ:

سگ نشانه دشمن آشکار است. همچنین می تواند نشانه مشکل و مانعی بزرگ باشد که به تنهایی قادر به حل آن نیستید. اگر ببینید سگی با شما خصومت ندارد و با آن بازی می کنید یعنی با دشمن مصالحه و سازش می کنید.

سالاد:

خوردن سالاد در خواب خوب نیست و مشکلی برایتان به وجود خواهد آمد.

 سیر:

دیدن سیر در خواب اصلا خوب نیست و غم و اندوه است. همچنین می تواند نشانه مالی حرام باشد و یا مدیون کسی بودن.

 سنجد:

دیدن سنجد در خواب مال حلال است. اگر ببینید سنجد می خورید یعنی خواسته شما برآورده می شود.

 سوت زدن:

سوت در خواب خوب نیست و شنیدن صدای سوت یعنی هشدار از وقوع یک اتفاق بد یا آشنایی با یک فردی که برای شما سودی ندارد.

 سنگ:

دیدن سنگ در خواب یعنی منفعت اما منفعتی که به سختی حاصل شود.

سوپ:

سوپ تعبیر خوبی دارد و خوردن سوپ یعنی پولی به دست شما می رسد. اگر دختری مجرد خواب خوردن سوپ ببیند یعنی برایش خواستگار می آید.

 سنجاق:

دیدن سنجاق در خواب یعنی کاری را به شخصی واگذار خواهید کرد یا کسی در انجام کاری به شما کمک خواهد کرد.

 سرکه:

سرکه در خواب یعنی مال و پولی که با شادمانی به دست نیاید.

 شمع:

اگر در خواب شمعی را روشن کنید یعنی اتفاقات خوبی برایتان خواهد افتاد و سال خوبی پیش رو خواهید داشت. اگر ببینید شمع خاموش شد یعنی گرفتاری برایتان پیش خواهد آمد.

 شیر:

شیر خوراکی در خواب خوب است و به معنای بدست آوردن پول و منفعت است. اما اگر ببینید خودتان شیر می دوشید به احتمال زیاد تعبیر آن خوب نیست و اتفاق بدی برایتان می افتد.

شیر وحشی در خواب یعنی دشمن یا مشکلی دارید که فراتر از توانایی های شماست و برای غلبه بر آن با مشکل روبرو هستید و نتیجه کار به نتیجه خواب بستگی دارد که بر شیر غلبه کنید یا فرار کنید و یا شکست بخورید.

 شیشه:

اگر دیدید شیشه ای شکسته شد یعنی اتفاق بدی برایتان می افتد و اگر دیدید شیشه ای را تمیز کردید یعنی اتفاق خوبی برایتان می افتد.

شتر:

دیدن شتر در خواب خوب نیست و غم و اندوه است. همچنین می تواند به نشانه سفر هم باشد.

 شلوار:

اگر خواب ببینید که شلوار خود را گم کرده اید یعنی اطرافیان شما درباره شما زیاد صحبت می کنند. همچنین نشانه این است که در کاری احساس ضعف و ناتوانی می کنید.  اگر خواب دیدید شلوار نو می خرید یعنی اوقات فراغت شما بیشتر خواهد شد.

 صابون:

خواب صابون دیدن خوب نیست و تعبیر آن این است که به خواسته خود نمی رسید خصوصا اگر در خواب صابون بخورید.

 طاووس:

دیدن طاووس در خواب خوب نیست و تعبیر آن این است که کسی شما را فریب می دهد. بنابراین اگر پس از چنین خوابی با شخص تازه ای آشنا شدید خیلی باید مراقب باشید.

 طبل:

طبل زدن در خواب یعنی مشغول کاری بیهوده بودن، کاری که هیچ منفعتی برایتان ندارد. اگر ببینید کسی طبل می زند یعنی سخن دروغ می شنوید.

  عید:

دیدن عید در خواب بسیار خوب است و به این معناست که شما مشغول کاری می شوید که سود معنوی برایتان دارد. اگر یک زندانی خواب عید ببیند یعنی به زودی از بند رهایی می یابد. اگر ببینید از کسی عیدی می گیرید یعنی سود و منفعتی از جانب دیگری عایدان می شود.

 عینک:

اگر خواب ببینید عینک خود را گم کرده اید یا شکسته است یعنی به مشکل و گرفتاری جدیدی دچار می شوید. اگر خواب ببینید عینک زده اید و بهتر می بینید تعبیر خوبی دارد و در کاری موفق می شوید. اگر ببینید کسی عینک زده است خصوصا عینک آفتابی، در این صورت از آن شخص دروغ می شنوید و اگر آن شخص مجهول است یعنی از شخصی که نمی شناسید ضرری به شما وارد می شود.

  عسل:

اگر خواب دیدید عسل می خورید یعنی پولی بدست می آورید یا چیزی کادو می گیرید. اگر شخص بیمار خواب خوردن عسل ببیند یعنی شفا پیدا می کند.

عطر:

اگر کسی در خواب ببیند عطر دارد یا بوی خوش عطر میدهد یعنی از او به دیگران فایده بسیار می رسد.

 عروسی:

دیدن عروسی یا رفتن به عروسی در خواب اصلا خوب نیست و حتما اتفاق بدی می افتد. همچنین عروسی در خواب تعبیرش مرگ است و احتمالا یکی از خویشاوندان شما می میرد.

 غذا:

غذا خوردن درخواب خوب است ولی تا حدی بستگی به طمع غذا دارد، اگر غذای شما خوشمزه باشد خوب است اما اگر برخلاف این باشد غم و اندوه است.

فندق:

فندق در خواب پول است و اگر فندق داشته باشید به اندازه فندق پول بدست می آورید. اگر دیدید فندق می شکنید و داخل آن چیزی نیست و پوک است یعنی مالی را می توانسته اید بدست بیاورید اما بدست نمی آورید.

  فال:

فال گرفتن در خواب تعبیری مستقیم دارد یعنی هرچه که فال بگوید همان می شود.

 فالوده:

خوردن فالوده در خواب خوب است و تعبیر آن این است که به کاری مشغول می شوید که از انجام آن لذت می برید.

 فریاد:

اگر در خواب فریاد بزنید و صدای شما بلند باشد یعنی خبر خوشی می شنوید. اگر فریاد بزنید و صدایی از گلوی شما خارج نشود یعنی با مشکلی روبرو هستید که به آرامی حل می شود. اگر ببینید کسی فریاد می زند یعنی مشکلی برای شما به وجود می آید.

 فیل:

اگر ببینید بر فیل نشسته اید یعنی موقعیت شما از هر لحاظ بهتر می شود.

 قوری:

اگر خواب قوری ببینید یعنی روابطی که با اطرافیانتان دارید چندان به نفع شما نیست و بهتر است به فکر آشنایی با افراد تازه ای باشید.

قسم خوردن:

قسم خوردن در خواب خوب نیست و به این معناست که دارید وقت خود را در زندگی تلف می کنید.

کتاب:

خواندن کتاب در خواب یعنی حل شدن مشکلات. داشتن کتاب های زیاد در خواب یعنی کمک هایی به شما می شود و پاره کردن آن یا از دست دادن آن یعنی کمک هایی از شما دریغ می شود.

کیف:

کیف به معنای چیزی است که در اختیار شما قرار میگیرد و انتظارش را ندارید، می تواند پول یا وسیله ای باشد.

 کباب:

تعبیر کباب نیک است، به معنای افزایش رزق و روزی، اگر ببینید کباب میخورید یعنی روزی شما افزایش پیدا می کند.

 کامپیوتر:

کار با کامپیوتر در خواب بستگی به نوع کار دارد. اگر مشغول بازی یا گشت و گذار در اینترنت هستید یعنی به کاری بی فایده مشغول می شوید. اگر مشغول تجارت یا ساخت برنامه یا یک کار مهم هستید یعنی امکانات و شرایط جدیدی در زندگی برایتان فراهم می شود.

 کلاغ:

کلاغ در خواب نشانه شومی است و غم و اندوه می آورد. اگر کارتان به کلاغی بیافتد حتما در کار خود با مشکل مواجه می شوید و آن کار با حیله و دروغ پیش می رود. اگر فقط صدای کلاغ بشنوید یعنی فردی پشت سر شما حرف می زند.

کمربند:

بستن کمربند در خواب مالی است که به زودی بدست می آورید. هر چه کمربند گرانقیمت تر باشد پولی که بدست خواهید آورد بیشتر است. همچنین کمربند در خواب به معنای خوشبخت شدن و سعادت دنیوی است.

 گاو:

دیدن گاو در خواب خیر و منفعت است و داشتن گاو منفعت بسیار و عزت و بزرگی است.

اما اگر گاو بیمار و ضعیف باشد تعبیرش برخلاف این است.

 گرگ:

دیدن گرگ در خواب یعنی نفاق و جدایی

 گنج:

دیدن گنج در خواب خوب است و تعبیر آن این است که ثروتمند می شوید اما اگر فرد بیمار خواب گنج ببیند خوب نیست و یعنی بیماری اش درمان نمی شود.

 گربه:

اگر ببینید گربه به خانه شما آمده است یعنی دزد به خانه شما خواهد زد. اگر گربه ای را از پیش خود فراری بدهید یعنی خطری از جانب شما خواهد گذشت و ختم به خیر خواهد شد.

  گل:

دیدن گل در خواب خوب نیست و نشانه غم و اندوه و گرفتاری است. اگر ببینید گل های بسیار دارید حتما دچار گرفتاری می شوید یا بیمار می شوید.

 گوسفند:

دیدن گوسفند در خواب خوب است و به نشانه ثروت است. اگر ببینید گوسفندان بسیار دارید یعنی ملک و زمینی بدست می اورید یا از جانب آن پول زیادی بدست می آورید.

 لامپ:

روشن کردن لامپ در خواب خوب است و تعبیر آن این است که به کاری خیر مشغول خواهید شد. اگر ببینید از یک لامپ نور بسیار زیادی ساطع می شود یعنی به کاری دست می زنید که هم سود خوبی دارد هم از آن رضایت بسیار خواهید داشت و دیگران هم به حال شما غبطه خواهند خورد.

 لاک پشت:

دیدن لاک پشت در خواب به معنای کسب علم و تحصیل است که برای خواب بیننده سودبخش است.

 مار:

اگر کسی خواب مار ببیند یعنی دشمن آشکار دارد. دشمنی که باید از او هراسید. اگر کسی گوشت مار بخورد یعنی صاحب قدرت و مقام می شود.

 مترو:

اگر خواب دیدید سوار مترو شده اید تعبیر آن این است که خبری ناگهانی می شنوید یا در کاری که پیش رو دارید با یک تغییر روبرو می شوید.

 مترسک:

مترسک در خواب دیدن نه خوب است نه بد، مترسک می تواند نشانه دشمن یا دشمنان شما باشد که کاری از دستشان ساخته نیست. همچنین می تواند به معنای رو به رو شدن با یک مشکل و مساله باشد که براحتی قابل حل است.

 محاکمه:

اگر در خواب دیدید محاکمه می شوید، خواسته شما برآورده می شود. افرادی که در محاکمه شما حضور دارند افرادی هستند که در مورد خواسته شما اطلاع دارند. اگر آشنا باشند که مشخص است اگر غریبه باشند یعنی شما آنها را نمیشناسید.

 مدرسه:

خواب مدرسه دیدن یعنی شما در زندگی کاری خود با مشکل روبرو هستید و باید تغییری ایجاد کنید.

 مردن:

مردن در خواب خوب است و به معنای این است که عمر درازی خواهید داشت.

 مرده:

اگر خواب مرده ببینید یعنی در کاری به شما کمکی غیر منتظره می شود. اگر غم و گرفتاری دارید و خواب شخصی که مرده است ببینید یعنی به زودی گرفتاری تان حل می شود.

 مورچه:

دیدن مورچه به تعداد کم در خواب نشانه موفقیت در کارهاست که با صبر حاصل می شود. اما دیدن مورچه به تعداد زیاد خوب نیست و نشانه گرفتاری است.

 موش:

موش در خواب غم و اندوه است. اندوهی که از جانب شخص دیگری به شما میرسد. اما اگر موشی را در خواب بکشید یعنی بر مشکلات غلبه خواهید کرد.

 میمون:

دیدن میمون در خواب خوب نیست و نشانه داشتن دشمنان است. اگر کسی گوشت میمون بخورد یا میمون را بکشد بیمار می شود.

 نان:

دیدن نان در خواب یعنی روزی شما افزایش می یابد. اگر از جایی ناشناس نان خریدید و به خانه بردید یعنی از جایی که انتظارش را ندارید پولی دریافت می کنید.

اگر نان داشته باشید و هرچه تلاش کنید نتوانید بخورید یعنی مرگ شما نزدیک است.

  نردبان:

نردبان در خواب امکاناتی است که شما در اختیار دارید و سبب پیشرفت شما می شود. نردبان نشانه ترقی و پیشرفت است.

 هندوانه:

خوردن هندوانه در خواب اگر قرمز باشد بسیار خوب است و شادمانی نصیبتان می شود اما اگر سفید و نارس باشد خوب نیست و ممکن است دچار بیماری بشوید.

هلو:

تعبیر هلو مشابه آلو است. خوردن هلو در خواب خوب است.

وان حمام:

دیدن وان حمام به خواب یا استفاده از آن خوب است و نشانه خوشبختی است. اگر کسی مجرد باشد و این خواب را ببیند یعنی همسر بسیار خوبی نصیبش می شود.

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x