تولد دوباره یا تناسخ چیست؟

وقتی به خواب می روید و خواب می بینید، شما در خواب کارهایی را انجام می دهید. ولی در عین حال، بدن شما در تختخواب راحت غنوده است! آن کس یا چیز که همه ی آن کارها را در رؤیای شما انجام می دهد چیست؟

انسان اولیه، رؤیا را اینطور که ما می دانیم نمی شناخت و چیزی درباره اش نمی دانست، وی باور کرده بود و اعتقاد داشت که قسمتی از بدن واقعا” در هنگام خواب از بدن خارج می شود، و آن قسمت را تصور می کرد که روح می باشد. حال، اگر روح شما بتواند بدن شما را در هنگام خواب ترک نماید، پس لابد در هنگام مرگ هم می تواند جسم را ترک نماید!

بر اساس این عقیده، تصور زندگی دوباره رونق یافت، و آن را تناسخ روح نیز گفته اند. این عقیده چنین است که در هنگام مرگ، روح بدن را ترک می نماید و به بدن موجود زنده ی دیگری وارد می شود، و به این ترتیب دو مرتبه متولد می شود. فقط انسانهای اولیه نبودند که این اعتقاد را داشتند بلکه مصریان قدیم آن را قسمتی از مذهب خود قرار داده بودند. به همین دلیل اجساد را نگاه می داشتند که از زندگی دوباره آن جلوگیری کرده یا آنرا به تأخیر اندازند.

بسیاری از فیلسوفان بزرگ یونانی مثل افلاطون و فیثاغورث نیز به این موضوع عقیده داشتند. عقیده تناسخ قسمتی از عقیده دینی بودایی ها را تشکیل می دهد، و تیره ی مخصوصی از مسیحیان نیز همین عقیده را داشتند. اشکال مختلف دوباره زنده شدن در نقاط مختلف دنیا فرق می نماید. حتی در بعضی جاها تصاویری از هنگام خارج شدن روح از بدن کشیده شده است. در بعضی از نقاط هندوستان، آنرا بصورت حشرات کشیده اند. در خیلی از جاهای اروپا به شکل پرنده، معمولا” کبوتر نقاشی کرده اند. گاهی نیز با تصویر پروانه نشان داده می شده است.

بسیاری از مردم که به زندگی دوباره معتقد هستند می گویند که روح وارد بدن انسان دیگری می شود. ولی تعدادی هم هستند که عقیده دارند که روح وارد بدن حشرات و حیواناتی مثل ببر، کوسه و تمساح می گردد. و در بعضی از نقاط دنیا، معتقدند روح وارد گلها می گردد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید