تکنیک تنفس کامل

در وضعیتی راحت بنشینید، ستون فقرات را تا حد ممکن راست نگه دارید. بدن خود را وانهاده کنید. به آهستگی و به طور عمیق از طریق بینی نفس بکشید. ریه ها را از هوا پر کنید و بگذارید پرده دیافراگم به معده فشار وارد کند، امعا و احشا شکم را به طرف پائین و به طرف خارج منبسط کند. ریه های خود را از پائین به بالا پر کنید، و همین که دنده های شما منبسط شده و بالا آمدند در ناحیه کمر خود قوسی ایجاد نمائید. هوا را تا جائی که ممکن است فرو ببرید و ریه ها را تا حدی که امکان دارد پر کنید، لیکن فشار وارد نکنید. نفس خود را لحظه ای نگه دارید. به محض این که احساس ناراحتی کردید، استنشاق کوتاهی انجام داده و سپس به آرامی ریه ها را تا حد ممکن تخلیه نمائید. پرده دیافراگم به وضعیت عادی خود برمی گردد، معده پهن می شود و قفسه سینه به طرف داخل و پائین حرکت می کند.

استنشاق کوتاه کمکی است جهت آزاد سازی کنترل شده که حائز اهمیت فراوان است. کلمه های کلیدی در این جا عبارتند از آهسته، حساب شده و کنترل شده. ضمن دم و بازدم عجله ای در کار نیست و فشاری ایجاد نمی گردد.

یک نکته احتیاطی:

ریه های خود را در آغاز کار بیش از حد پر نکنید. هرگاه سالیان درازی به طور سطحی تنفس کرده باشید، چنانکه اکثر مردم می کنند، مناطقی در ریه های شما وجود دارند که طی سال ها پر نشده و مورد استفاده قرار نگرفته اند هرگاه این قسمت های به کار گرفته نشده را ناگهان از اکسیژن پر کنید ممکن است کمی ناراحت شوید، بنابراین به آرامی تنفس کنید. هرگاه فشار خون بالا داشته باشید، این فرایند را بدون نگه داشتن نفس انجام دهید. قسمت نگه داشتن نفس را حذف کنید و با این حال مسلما” از فواید دم و بازدم آرام و کامل بهره مند خواهید شد.

این تکنیک را حداقل شش مرتبه هر روز صبح و یا هر وقت که انرژی شما در سطح پائین است انجام دهید. استفاده از این تکنیک هرگاه خسته باشید و یا مثلا” موقع راه رفتن که خود را به زحمت می کشید و فرصت استراحت ندارید، بسیار عالی است.

هرگاه لازم باشد، در حالت ایستاده نیز می توانید این تکنیک را انجام دهید، به خاطر داشته باشید که فشار نیاورید و دم و بازدم را آهسته، کنترل شده و تا جائی که امکان دارد به طور کامل انجام دهید. این تکنیک جهت کنترل عواطف و احساسات نیز مفید می باشد. هرگاه وحشت زده، عصبانی و غمگین هستید، چند دقیقه ای را صرف انجام این تکنیک کنید.

منبع: کتاب حرکات انرژی زا – دکتر آرام

پاسخی بدهید