خانه های روح زده

عمارت بورلی که در نزدیکی رودخانه استور در اسکس انگلستان قرار دارد در سال 1863 میلادی توسط عالی جناب هنری بول بنا گردید و در سال 1939 طی یک آتش سوزی ویران شد . زمینی که این بنا در آن ساخته شده بود بر اساس آن چه که شهرت دارد ، مکانی روح زده است و حتی پیش از بنای عمارت مورد نظر نیز گزارش هایی در باره وقوع پدیده های عجیب و غریب در آن وجود داشته است .

گفته شده است که ارواح متعددی در این مکان ساکن اند . از جمله روح نخستین کشیش محلی ساکن در آن یا همان هنری بول . دیگر ارواح ، شامل یک راهبه شبح مانند و یک کالسکه خیال نما می باشند که هر از چند گاه می توان صدای حرکت آن را شنید . بسیاری از ساکنان عمارت از وقوع وقایع آشوبگرانه شکایت داشته اند از جمله یک کشیش که بارها و بارها با یک برس مو به سرش کوبیده اند .

ساکنینی که گفته می شود بیش ترین فعالیت های فرا طبیعی را در این مکان شاهد بوده اند عبارتند از عالی جناب لایونل فویستر و همسرش ماریان که در سال 1930 به عمارت بورلی آمدندو پنج سال بعد آن جا را ترک کردند . گفته شده است که در طی مدت اقامت آن ها بیش از دو هزار مورد واقعه ی فرا طبیعی روی داده است .

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید