درون بمب اتم چیست؟

چه چیزی در بمب اتمی نهفته است؟

تاکنون حتما درباره‌ی بمب اتمی چیزهای بسیاری شنیده‌اید. مردم در سراسر جهان از خطر این بمب بسی نگرانند.

ولی بیشتر ما، نمی‌دانیم که یک بمب اتمی چگونه کار می‌کند.

هرچند که این بمب ساختمان پیچیده‌ای دارد و لازم است برای شناختنش اطلاعات فنی داشته باشیم، ولی در عین حال می‌کوشیم تا با بیانی ساده آن را برایتان معرفی کنیم.

برخی از عناصر در طبیعت رادیو اکتیو هستند. یعنی چون آنها را بشکافند مقداری انرژی از درون خود به اطراف می‌پراکنند.

از 1939 عنصری کشف گردیده که می‌تواند انرژی بسیار فراوانی از درون خود، پخش کند. این عنصر ایزوتوپ اورانیوم است که اورانیم 235 خوانده  می‌شود.

 ایزوتوپ یعنی شکلی از اشکال یک عنصر.

اگر اورانیوم 235 را به وسیله‌ی نوترونها بمباران کنند، به مقدار سرسام آوری انرژی از هسته‌ی اتم به همراه چند نوترون رها می‌گردد.

این موضوع بسیار قابل اهمیت است. زیرا می‌توان با نوترون‌های رها شده باز هم اتم‌های بیشتری از اورانیوم 235 را شکافت، و در نتیجه انرژی فراوانتر و نوترون‌های بیشتری بدست آورد.

این عمل را می‌توان پیوسته تکرار کرد چندان که بتوان چنین عکس العملی را از مقدار زیادی اورانیوم بدست آورد تا از آن انرژی بیکرانی حاصل شود. در این هنگام انفجاری رخ خواهد داد و این خود در واقع یک بمب اتمی به شمار می‌رود.

بنابراین، هرگاه بخواهیم یک بمب اتمی بسازیم نخست باید محفظه‌ای حاوی 28 گرم اورانیوم در اختیار داشته باشیم.

اورانیوم 235، عنصری رادیو اکتیو است. به خودی خود قابل شکافتن می‌باشد.

یعنی گه گاه هسته‌ی یکی از اتم‌هایش می‌شکافد و چند نوترون از آن بیرون می‌جهد.

این نوترون‌های رها شده نیز با اتم‌های دیگر اورانیوم 235 برخورد می کنند و باعث انفجار می‌شوند. نه اینکه اتم در واقع یک فضای توخالی به شمار می‌رود، نوترون‌های گریزان شانس زیادی برای برخورد کردن با هسته‌ی آن را ندارند، مگر آنکه مقدار کافی اورانیوم در اختیار داشته باشیم تا مطمئن شویم که حتما نوترون‌ها به هسته‌ی یکی از اتم‌ها برخورد می‌کنند.

برای این منظور ما حداقل به 8 کیلو اورانیوم نیاز داریم. در این صورت بیشتر اتم‌ها شانس انفجار پیدا می‌کنند.

هر انفجاری که رخ بدهد دست کم انفجار دیگری را می‌زاید، و از این رو بیشتر اتم‌ها، انفجار یافته به صورت یک بمب در برابرمان ظاهر می‌شوند.

برای جلوگیری از انفجار نابهنگام بمب اتمی، مواد آن را جدا از هم نگاه می‌داریم.

سپس به هنگام انفجار همه را کنار هم قرار می‌دهیم. البته ساختمان بسیار پیچیده و دقیقی که بمب اتمی دارد همه‌ی این کارها را به موقع خود انجام می‌دهد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 4

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید