دلیل ترتیب رنگ های رنگین کمان چیست؟

چرا رنگهای رنگین کمان (قوس قزح) به این ترتیب بخصوص تنظیم گردیده اند؟

ظاهرا” نور معمولی سفید رنگ بنظر می آید. ولی باید بدانید که در حقیقت این نور سفید و ساده، مخلوطی از رنگهای مختلف است. هنگامی که نور آفتاب به لبه اریب یک آینه، یا لبه یک منشور، یا به سطح یک حباب صابون می تابد، ما رنگهای موجود در یک نور عادی را مشاهده می کنیم. زیرا در این حالت، نور سفید به طول موج های متفاوتی که ما می توانیم آنها را ببینیم و شامل رنگهای قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش می باشد، تجزیه می شود.

این طول موج ها، نواری با خطوط موازی که رنگ هر خط رنگی با رنگ خط دیگر تناسب و هم آهنگی دارد، تشکیل می دهند. به این نوار طیف گفته می شود. در طیف، خط قرمز همیشه در یک طرف و خطوط نیلی و بنفش در طرف دیگر قرار دارند و این از روی طول موج های مختلف پدید می آید.

هنگامی که رنگین کمانی را مشاهده می کنیم، درست مانند این است که به طیفی نگاه می کنیم. در حقیقت رنگین کمان بطور ساده یک منحنی بزرگ طیف می باشد که در اثر شکستن یا انکسار نور آفتاب پدید آمده است.

وقتی که نور آفتاب از ذرات آب در فضا می گذرد، درست مانند اینکه وارد منشوری گردیده باشد، شکسته شده و در جهات مختلف منعکس می گردد. بنابراین در این حالت، در داخل قطره آب ما اکنون رنگهای متفاوتی داریم که از یک طرف به طرف دیگر حرکت می کنند.

بعضی از این نورهای رنگی بعدا” از طرف دیگر قطره آب در جهات مختلف منعکس می گردند و انعکاس آنها بستگی به رنگ دارد، و هنگامی که شما به این رنگها در یک رنگین کمان نظر می افکنید، این رنگ ها را چنان تنظیم یافته مشاهده می کنید که به ترتیب رنگ قرمز در بالا و رنگ بنفش در پایین رنگین کمان به چشم می خورند.

رنگین کمان فقط در مواقع رگبار یعنی وقتی که باران می بارد و در همان اثنا خورشید هم می درخشد، در آسمان دیده می شود ولی همیشه در طرف مقابل ناظر قرار دارد. شما باید بنحوی بین خورشید و قطرات آب ایستاده باشید که خورشید در پشت شما قرار گرفته باشد. خورشید، چشمان شما و مرکز قوس رنگین کمان باید تماما” در یک خط مستقیم قرار گرفته باشند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x