دیوار صوتی چیست؟

امروز از کتاب علمی: به من بگو چرا؟ جلد چهارم، مطلبی را درمورد اینکه دیوار صوتی چیست؟ انتخاب کرده‌ایم.

آیا تاکنون وقتیکه هواپیمایی با سرعت زیاد برفراز آسمان پرواز میکند، متوجه صدای غرش آن که شبیه به یک صدای انفجار فوق العاده است، شنیده‌اید؟

این صدا توسط هواپیما در موقع عبور از دیوار صوتی ایجاد میشود.

حال دیوار صوتی چیست و چرا هواپیما چنین غرشی ایجاد میکند؟

چنانکه همه میدانید، صدا با سرعت معینی حرکت میکند و این سرعت بستگی به ارتفاع آن دارد.

در سطح دریا سرعت صدا در حدود 760 مایل در ساعت میباشد و در ارتفاع 36 هزارپایی در حدود 660 مایل در ساعت است.

وقتی هواپیما با سرعت صوت پرواز میکند، تحت فشار معینی قرار میگیرد اما وقتی با سرعت کندتری پرواز میکند، قسمت جلویی هواپیما امواجی تولید میکند که این امواج با سرعت صدا حرکت می‌نمایند.

این امواج به وسیله ذرات هوا در حالیکه هواپیما به سمت جلو در حرکت است به وجود می‌آید.

وقتی که هواپیما با سرعت معمولی پرواز میکند، موج با سرعت بیشتری از خود هواپیما حرکت میکند و در نتیجه به نظر میرسد که هوا با ملایمت و نرمی بر روی بال‌های هواپیما حرکت میکند.

حال، هواپیمایی را در نظر آورید که باسرعت صوت پرواز نماید، فشار موجی در جلوی هواپیما ایجاد نمیگردد اما در عوض چیزی که اتفاق می‌افتد آن است که امواج فشاری در جلوی بالهای هواپیما ایجاد میگردد، در این حالت موج ضربه‌ای به‌وجود می‌آید و باعث فشار زیادتری برروی بال‌های هواپیما میشود.

در حقیقت اصطلاح دیوار صوتی پیش از آنکه هواپیمایی بتواند سرعتی معادل صوت داشته باشد، ایجاد گردید.

منظور از این اصطلاح تشریح مقدار فشاری بود که هواپیما قادر است در آن سرعت متحمل شود و آن را همچون سد یا دیواری فرض کند، ولی چنین به نظر میرسد که سرعت صوت نمی‌تواند اصلا سد یا مانعی داشته باشد.

آنچه که از نظریه‌های گذشته باقی مانده، این است که غرشی توسط امواج ضربه‌ای، وقتی که هواپیما سریع‌تر از سرعت صوت پرواز می‌کند، ایجاد میگردد که همان دیوار صوتی به حساب می‌آید.

پاسخی بدهید