روح زده ترین خانه انگلستان

عمارت بورلی که در زمان خود روح زده ترین خانه انگلستان به شمار می رفت بیش از همه ، شهرت خود را مدیون پژوهش هایی است که نخستین بار توسط هری پرایس در زمینه ی شکار ارواح انجام گرفت . او ادعا کرد که ارواح ساکن در این ساختمان عبارتند از : یک نجوای خفیف ، صدای قدم های ناشناخته و راهبه ای شبح مانند که تقریبا همه ساکنان عمارت آن را دیده بودند . صدای نجوا ، آوای زنی بود که ضجه می زد و سپس می گفت : « نه کارلوس ، نه ! . »

پژوهش های پرایس او را متقاعد ساختند که وقوع رویدادهای مربوط به حضور ارواح از پنجاه سال پیش از آن تاریخ تداوم داشته اند . این حوادث عجیب  عبارت بودند از به هم کوبیده شدن درها ، صداهای پا ، آواهای انسانی ، وقوع احتراق های اتفاقی در بخش های مختلف خانه ، دیوار نوشته ها ، احساس لمس بدن ، صدای آوازهای دسته جمعی ، موسیقی ، نواهای عجیب  ، بوهای گوناگون ، دود اسرار آمیز در باغ ، صدای تق تق و حتی تماس های روحی که با استفاده از صفحات الفبایی ارتباط با ارواح ( اوئیجا ) برقرار شده بودند . پرایس شخصا شنیده بود که زنگ ها  به صدا در آمده اند . او فعالیت های عجیب آشوبگرانه نظیر بارش اجسام از نردبان ها را به چشم دیده بود .

وی یک جلسه احضار ارواح برگزار کرد و به همراه چند تن دیگر ادعا نمود که در پاسخ به پرسش های مطرح شده صدای تپ تپ می شنیده اند .

دیگری را نیز از ارواح دریافت کرد . این پیام ها آشکار ساختند که روح راهبه اسرار آمیز هم در این ملک ساکن است که گفته شد پس از به قتل رسیدن در سرداب دفن شده است . طبق یکی از پیام ها ادعا شده بود که وقتی عمارت بورلی سوزانده و با خاک یکسان شود ، رفت و آمد ارواح نیز متوقف خواهد شد و در این زمان دلیل روح زدگی آن بر ملا خواهد گردید . زمانی که در سال 1939 ، سروان دبیلو . اچ . گرگسون که در آن هنگام ساکن بورلی بود . آن را به آتش کشید و ساختمان ویران شد ، استخوان جمجمه ی یک زن که در سرداب دفن شده بود ، به دست آمد .

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید