ریاضیات را چه کسی اختراع کرد؟

ریاضیات علمی است که با ارقام، کمیت و شکل سر و کار دارد. بدون علم ریاضیات زندگی امروزی ما غیر ممکن خواهد بود. بعنوان مثال، ما خانه های خوب نخواهیم داشت، چون اشخاصی که خانه می سازند باید بدانند که چگونه اندازه بگیرند و ارقام را محاسبه نمایند.

لباسهای ما خیلی بدقواره خواهد بود، چون برای برش آنها باید شمارش و ارقام را بدانیم تا آن را خوب و صحیح ببریم. هیچ قطار راه آهن، کشتی بخار، هواپیما، یا صنایع بزرگ یا هیچ نوع تجارت به این شکل امروزی وجود نخواهد داشت. و البته، رادیو، تلویزیون، سینما، تلفن، یا هزاران چیز دیگر که قسمتی از تمدن ما را تشکیل می دهند وجود نمی داشت.

خلاصه بکار بردن ریاضیات، برای تعیین تعداد، مقدار و زمان، اصل حیاتی دنیایی است که ما در آن زیست می کنیم. زندگی جدید برای اجداد اولیه، خیلی خیلی ساده بود، ولی حتی آنها هم مجبور بودند درباره ی اعداد فکر کنند. بشر اولیه میل داشت از املاک خود حساب و ثبتی داشته باشد. مثلا” چند تا ابزار دارد، تعداد اسلحه او چقدر است، یا اینکه چند عدد حیوان خانگی دارد. بنابراین وقتی خواست این قضیه را با اعداد یک و دو و بطور کلی با رقم تعیین کند، ناگزیر نخستین بار ریاضیات را بکار برد. در حقیقت، شمارش، آغاز ظهور ریاضیات بوده است.

مدت بسیار زیادی طول کشید تا فن شمارش توسعه پیدا نمود. این کار نخستین بار با کشیدن خط روی دیوار یا با رنگ کردن پاپیروس شروع شد. مردمان اولیه با نگاه کردن روی این خطوط می توانستند تعداد را تشخیص دهند هر چند که کلمه ای برای بیان آن نداشتند. بتدریج، مصری های باستان و سپس یونانی ها و رومی ها اعداد بهتری درست کردند. بنابراین، شمارش فقط یک قسمت از ریاضیات می باشد. فکر شکل و چگونگی اندازه گیری آن نیز برای انسان دارای اهمیت بوده است.

بشر اولیه فکر شکل را در زندگی روزمره خود به کار می برد، هر چند که اصلا” نمی دانست شکل را چگونه باید اندازه بگیرد. به عنوان مثال، برای ساختن مسکن ساده ی خود از اشکال دایره و مستطیل استفاده می نمود.

این طرز ساده و عملی برای به کار بردن ریاضیات بود. ولی ریاضیات در مورد استنتاجات منطقی نیز به کار برده می شود ولو آنکه با قضایای محسوسی سر و کار نداشته باشد. منباب مثال، در هندسه، ما هر چیز را روی کاغذ می آوریم و جواب مسائل را مشخص می کنیم. سپس نتیجه حاصله را در زندگی روزمره ی خود به کار می بریم.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید