لوازم آرایش را چه کسی اختراع کرد؟

چون علت به کار بردن وسایل آرایش همیشه برای این بوده است که زنان را جذاب تر کند، به این جهت سلیقه های مختلف مردم درباره ی زیبایی، لوازم آرایش متنوعی را در سراسر دنیا بوجود آورد.

به عنوان مثال، یک زن وحشی آفریقایی که پوست خود را می برد و رنگ سیاه به بریدگی ها می زند سعی او در این است که خود را به معیار قبیله خویش زیبا بسازد و هنگامی که یک زن اسکیمو روغن و چربی به بدن خود می مالد، وی مطابق سلیقه اسکیموها به آرایش خود می پردازد!

اولین مردم قدیمی که معیار زیبایی آنها با معیار زیبایی امروزه شباهت داشت، مصریان بودند. آنها موهای سالم و براق را تحسین می کردند. آنها فکر می کردند که لب زنان باید به شکل خوبی باشد، و ابروها و مژگان او او بایستی جالب توجه باشد. آنها در داشتن اندام باریک و ظاهر آراسته اصرار داشتند.

خانمهای مصری لوازم آرایش و رموز زیبایی را با اختلاف کمی با خانمهای امروزه دارا بوده اند. زن مصری ابروهای خود را با رنگ سیاه و سبز رنگ می کرد و سرخاب را در روز چند مرتبه استعمال می کرد. زن مصری گونه های خود را رنگ می نمود و همچنین به لبها و پلک چشم خود نیز رنگ می زد.

او حتی به نوک مژگان خود پماد و روغنهایی سیاهرنگ برای بلندتر جلوه دادن آنها می مالید. مصری ها بزرگترین استفاده کننده در عطریات بودند. بعضی از آنها در یک دفعه ممکن بود تا 15 نوع مختلف عطر را به خود بزند. و در بین خانم های مصری رسم بود که با شیشه های کوچک عطر که در لباسهای خود پنهان کرده اند راه بروند!

مردم دیگری که لوازم آرایش را بکار می بردند یونانیان باستان بودند. آنها نه فقط انواع مختلفی از عطرها را به کار می بردند و لبان خود را رنگ می زدند، بلکه روغن مخصوصی برای طلایی جلوه دادن موهای خود به کار می بردند. در حقیقت، وقتی رومی ها، یونان را فتح کردند، عده ای از متخصصین زیبایی را از یونان با خود به کشور روم بردند.

همچنین، آنها به رموز رنگ کردن موها، تمیز کننده های مخصوص پوست و تغذیه پوست، طریقه ی رنگ کردن ناخن ها و غیره دست یافتند. عادت بافتن موها بقدری در بین رومی ها متداول شد که حتی مردان جوان هم موهای خود را می بافتند!

آیا می دانستید که خانم های روم قدیم برای شفاف ساختن پوست صورت ماسکهای زیبایی از سفال به صورت خود می گذاشتند، درست مثل آنچه که خانم های امروزی وقتی به سالن های زیبایی می روند می کنند؟

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید