میوه های سخت پوست از کجا آمده اند؟

میوه های سخت پوست که آنها را مغزدار می گوییم از نظر اندازه و مزه تفاوت زیادی دارند. گردو با پوست ناهموار و سخت و مدور خود مورد علاقه همه است. در گذشته ای بسیار دور شاهزادگان شرقی گردو را بعنوان هدیه برای حکمروایان سرزمین هایی که در آن جاها درخت گردو نمی روئید، می فرستادند.

شاه بلوط نیز برای مدت درازی دارای ارزش و منزلتی خاص بوده است. درختان کهن شاه بلوطی وجود دارند که مشهور است بیش از 500 سال عمر دارند. این نوع درخت به ویژه در کشور اسپانیا بسیار مورد توجه و علاقه مردم می باشد.

نوعی بادام که پوست خیلی سختی دارد و مغز آن بسیار خوشمزه است، بادام برزیلی می _ باشد. این بادام سه پهلو بوده و به صورت خوشه های بیست تایی یا بیشتر می روید و بطور فشرده ای در پوسته سخت و مدوری قرار دارد. همینکه مغز آن رسید به زمین می افتد و چون درختان این نوع بادام غالبا” بیش از یکصد پا ارتفاع دارند. جای شگفتی نیست که چرا بومیان هنگام وزش بادهای شدید از این درختان دوری می کنند!

درخت بادام با شکوفه های سفید رنگ، بادام تلخ تولید می کند که در ساختن عصاره های معطر و دارو به مصرف می رسد. بادام شیرین از درختی که شکوفه های صورتی رنگ دارد و در آسیای باختری، منطقه مدیترانه و کالیفرنیا به وفور می روید، بدست می _آید.

با وجود این با ارزش ترین میوه های سخت پوست نارگیل است. در ابتدا این درخت فقط در طول سواحل شرقی و در جزایر دریای جنوب می روئید ولی در حال حاضر در نواحی استوایی کلیه قاره های جهان نیز دیده می شود.

ارزش غذایی این میوه بسیار زیاد است زیرا محتوی مقدار زیادی روغن و پروتئین می _باشد.

یکی از میوه های سخت پوست مغزدار بومی انگلستان فندق است که بیشتر در ناحیه کنت می روید. فندق در پوسته های برگ دار و به شکل خوشه های دو تایی، سه تایی، یا چهار تایی بوده و نام رنگ «فندقی» از رنگ قهوه ای روشن این میوه گرفته شده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید