پوست چیست؟

چون از بدن انسان سخن می گوییم تصور چگونگی قلب، کبد و مغز به راحتی برای شما میسر است، زیرا کم و بیش همه می دانید که اینها چه کارهایی انجام می دهند.

ولی آیا این را هم می دانید که پوست نیز مانند قلب یک عضو بدن است و کارهای مهمی برای آن انجام می دهد؟

سایر اعضای بدن، هر کدام، جای معین و کوچکی را اشغال کرده اند، ولی پوست بر سرتاسر بدن گسترده شده و به نازکی یک ورق کاغذ است.

پوست این رویه ی نازک، مساحت نسبتا” وسیعی را پوشانده است. یعنی تقریبا” 7800 سانتی متر مربع از سطح بدن را پوست فرا گرفته است.

در هر سانتیمتری بافتها و ساختمان های معماآمیزی از پوست قرار گرفته است: از غده های عرق گرفته تا اعصاب پر شاخ و برگ بدن ما.

بافت پوست از دو لایه پدید آمده است:

1 _ لایه ی خارجی که آن را بشره می خوانند.

2 _ لایه ی درونی که به آن جلد می گویند.

جلد از بشره کلفت تر است.

این دو لایه به نحو بسیار جالبی بهم پیوسته اند. جلد دارای گل میخهایی است که در بشره فرو رفته اند. بدین سان جلد و بشره بر روی هم قالب آمده و با هم پیوستگی کامل پیدا کرده اند.

گل میخها طوری پشت سر هم ردیف شده اند که طرح مخصوصی را بوجود می آورند. این طرحها را در برخی از قسمت های بدن می توان مشاهده کرد. از باب مثال، خطوط سرانگشتان شما نیز جزیی از این طرحها به شمار می رود.

بشره به دو سطح تقسیم می شود: سطح بیرونی و سطح درونی. در سطح بیرونی بشره هرگز رگی وجود ندارد. این قسمت از بشره همه از سلول های مرده و شاخ مانند درست شده است. بنابراین، می توان گفت که سطح بدن انسان را سراسر سلولهای شاخی شکل پوشانده اند. این شاخک های ریز، بدن ما را محافظت می کنند و چون حسی ندارند نمی گذارند بر اثر هر تماسی ما بی درنگ درد احساس کنیم. آب در آنها نفوذ ندارد و حتی نوعی عایق الکتریکی نیز به شمار می روند.

برعکس، سطح درونی بشره کاملا” زنده است و کارش تولید سلولهای نو و تازه می باشد.

سلولهای اصلی، پیوسته سلول های نو را به سطح بیرونی بشره سوق می دهند. در این ضمن، جیره ی غذاییشان بتدریج قطع گردیده سلول ها می میرند و شاخی می شوند.

در جریان کار روزانه ی ما، میلیاردها میلیارد از این سلول های شاخی شکل از بدن ما فرو می ریزند. ولی در برابر، میلیاردها میلیارد سلول دیگر که تازه تولد یافته اند، جای آنها را می گیرند. اینست راز آنکه چرا همیشه پوست بدن ما تازه و شاداب می ماند.

بر فراز بشره، سی لایه از سلول های شاخی شکل وجود دارد که هر بار به وسیله ی شستن یا دست مالیدن لایه ای از آنها فرو ریخته، لایه ی بعدی جایگزینش می گردد. لکه و چرک را نیز ما به همین طریق از سطح بدن خود می زداییم.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x