چرا خورشید میتابه؟

در واقع، تابش خورشید به دلیل فرایند هسته‌ای درون خورشید است که در آن هسته‌های هیدروژن به هلیم تبدیل می‌شوند و در این فرایند، انرژی زیادی آزاد می‌شود که به صورت تابش الکترومغناطیسی به سمت زمین فرستاده می‌شود. این تابش شامل انواع مختلفی از امواج الکترومغناطیسی است، از جمله نور قابل رویت توسط چشم.

پاسخی بدهید