چرا در زمستان روزها کوتاه است؟

به طور خلاصه، دلیل روزهای کوتاه در زمستان این است که زمین با یک محور کج دور خود و به دور خورشید در حال چرخش است. این محور باعث می‌شود که در نیمکره‌های مختلف زمین، زاویه‌ی تابش خورشید تغییر کند. وقتی نیمکره‌ی شمالی زمین به سمت خورشید متمایل باشد، انقلاب تابستانی رخ می‌دهد و روزها طولانی و شب‌ها کوتاه می‌شوند. وقتی نیمکره‌ی شمالی زمین به دور از خورشید کج شود، انقلاب زمستانی رخ می‌دهد و روزها کوتاه و شب‌ها طولانی می‌شوند.

پاسخی بدهید