چرا مردم تمبر پست جمع آوری می کنند؟

جمع آوری تمبر یا علاقه به این وسیله ی سرگرمی، کاری است که میلیون ها تن از مردم سرتاسر گیتی بیش از یکصد سال است به آن اشتغال دارند و اداره کل پست بعضی کشورها، بخش خصوصی را برای راهنمایی جمع کنندگان تمبر ایجاد کرده است.

البته عده زیادی از مردم به منظور پول در آوردن تمبر جمع آوری می کنند ولی شما باید درباره تمبر اطلاعات زیادی داشته باشید تا بتوانید سود زیادی از این راه ببرید، در حقیقت خیلی از کسانی که تمبر جمع آوری می کنند هرگز سودی نمی برند زیرا تصورشان درباره تمبر اشتباه می باشد. این عده ممکن است عمر تمبر را به تنهایی عاملی برای ارزشمندی تمبر بدانند. یا ممکن است که تمبر نادری را ببینند و فکر کنند که خیلی قیمتی می باشد.

البته قدیمی ترین تمبر، تمبری است که بسیار کمیاب باشد، ولی عمر و تاریخ نشر تمبر به تنهایی تمبر را با ارزش نمی سازد.

تمبر کیپ تریانگل در اثر واقعه مشهوری بوجود آمد. در سال 1861 میلادی اداره پست کشور آفریقای جنوبی متوجه شد که تمبرهای خود را تمام کرده است و موجودی تمبر هم ندارد  بنابراین ترتیبی دادند که یک مؤسسه محلی اقدام به چاپ مقداری تمبر کند تا اینکه تا رسیدن تمبر رفع نیاز نمایند ولی از نظر رنگ در چاپ تمبر اشتباهی رخ داده و نتیجه این شد که به جای تمبر یک پنی قرمز، آبی و عوض تمبر چهار پنی آبی، قرمز چاپ نمودند. بعدا” موقعی که این داستان منتشر گردید، مردمی که تمبر جمع آوری می کردند. دریافتند که این تمبرها بی نهایت کمیاب بوده و برای آنها شانس نسبی آورده است.

بنابراین تمبر «کیپ تریانگل» نتیجه این اشتباه چاپی بود ولی گاهی هم این کمیابی را مردم باعث می شوند. در سال 1870 میلادی یکی از خریداران مشهور تصمیم به خرید مقدار فراوانی از انواع مختلف تمبر گرفت و سپس تمام آنها را معدوم ساخت. امروزه این تمبرها دو یا سه برابر بیشتر از دیگر تمبرهای متعلق به آن زمان ارزش دارد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید