دلیل کم آبی چیست؟

در پاره ای از شهرها چون کم آبی روی می دهد، مقام رسمی شهر وضعیت فوق العاده اعلام می کند و از مردم می خواهد که آب آشامیدنی را زیاد مصرف نکنند، به شستشوی تن یا اتومبیل خود هرچه کمتر بپردازند و خلاصه تا می توانند، به ذخیره ی آب کمک کنند.

در سالهای 1960 چنین وضعی برای شهر نیویورک پیش آمد.

اکنون می پرسید شهری که روزانه صدها میلیون لیتر آب به دستگاه لوله کشی آن تزریق می شود، چگونه ناگهان دچار چنین کمبودی می گردد؟

نخست باید ببینیم آب شهری چگونه تأمین می شود.

تمام آبهای شیرین و قابل مصرف برای انسان یک سوم آب شور دریاهاست.

تازه یک سوم از همین آبهای شیرین در لابلای برف و یخ زندانی شده است.

اما بقیه نیز چنان در اعماق زمین فرو رفته و یا مملو از مواد معدنی است که قابل مصرف نیست.

پس باید آب مصرفی انسان و بقیه ی موجودات زنده ی روی زمین از جایی دیگر فراهم آید.

از کجا؟

از جریانی موسوم به «دوران آب».

یعنی اینکه همه ساله حدود 60 سانتی متر آب به صورت بخار به هوا صعود می کند، ولی دوباره به صورت باران و برف بر زمین فرو می ریزد و به دریا سرازیر می گردد، سپس دوباره بخار می شود و باز هم فرو می ریزد و…. این جریان که پیوسته تکرار می شود، آب قابل مصرف ما را فراهم می آورد.

آب در طبیعت بسیار نامساوی تقسیم شده است.

برخی از مناطق باران بسیار دارند، ولی در برخی دیگر بارندگی بسیار کم است.

پس باید نظام ثابتی برای تهیه ی آب پدید آورد تا همه به آب مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.

این نیز به وسیله ی تأسیسات آبرسانی شهر میسر است که در برخی شهرها آب را از صدها کیلومتر دورتر از مسیر کانالها، لوله کشیها، آبراهه ها و مخزن ها در دسترس عموم قرار می دهند که البته بسیار پرخرج است.

هر شهر بزرگی دارای مخزن های وسیعی از آب است که همیشه در آنها مقدار قابل توجهی آب را انبار می کنند. ولی اگر خشکسالی روی دهد، ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

روشن است که در مخزن های ذخیره ی آب، دیگر آبی جایگزین آب مصرف شده نخواهد گردید.

در نتیجه سطح آب در مخزن ها پیوسته پایین و پایین تر می رود.

دوران بی بارانی گاهی چنان به درازا می کشد که بناچار در منطقه وضعیت فوق العاده اعلام می شود تا مردم بدانند که دچار کمبود آب شده اند. در این صورت همه باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

آیا می دانید که در امریکا هر نفر روزانه حدود چهارصد تا ششصد لیتر آب به طرق گوناگون مصرف می کند؟

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

پاسخی بدهید