کک مک چیست؟

برای آنکه بدانیم چگونه کک مک بر روی دست و پا یا در سایر قسمتهای بدن ظاهر می شود، باید نخست رنگ پذیری پوست را بشناسیم. در فصل پیش در این باره سخن گفتیم.

مهمترین ماده ی رنگینی که رنگ پوست را تعیین می کند، ملانین است.بنابراین، می توان گفت که اختلاف رنگ نژادهای گوناگون کاملا” بستگی به مقدار ملانینی دارد که در پوست آنهاست.

نقش ملانین را در زندگی موجودات دیگر نیز مشاهده می کنیم. از باب مثال، به وسیله ی همین ماده است که ماهی و سوسمار تغییر رنگ می دهند.

در بدن انسان، ملانین علاوه بر کنترل رنگ پوست، وظیفه ی بسیار مهمتری هم دارد. آن اینکه بدن را در برابر آثار زیانبخش نور آفتاب، مصون می دارد.

شبکه ای از سلول های خاصی در زیر بشره قرار گرفته اند که ملانین را تولید می کنند. نام این سلول ها ملانوسیت است و در سطح درونی بشره پخش گردیده اند.

حال ببینیم کک مک چگونه پدید می آید؟

با توجه به مطالب بالا، به سادگی درمی یابید که هرگاه ملانوسیت ها در نقطه ای تجمع کنند، در آن نقطه کک مک بر سطح بدن پدیدار می شود.

چرا برخی کک مک دارند، ولی برخی دیگر فاقد آن هستند؟

این موضوع فقط یک امر موروثی است. اینکه ما کک مک داشته باشیم یا نه چیزی است که در راز وراثت نهفته است.

کک مک گاهی به رنگ قهوه ای روشن و گاهی سیر است و این بستگی به نور خورشید دارد. یعنی آنکه باید دید که کک مک چقدر در معرض حرارت و نور آفتاب قرار می گیرد.

نور خورشید نه تنها کک مک ها را تیره تر می کند، بلکه خود ملانین را هم می سازد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید