چگونه بوکس بازی پدید آمد؟

بسیاری از مردم می گویند، بازی بوکس را باید عملی غیرقانونی و ممنوع شمرد.

البته این ممنوعیت در تاریخ بوکس چندین بار صورت گرفته است. یعنی چون مردم آن را بازیی بسیار وحشیانه و خشن می دیدند، از دولت می خواستند که آن را ممنوع بشمارد. اما نمی دانیم اگر این مردم بوکس بازی های قدیم را می دیدند، دیگر چه عکس العملی از خود نشان می دادند.

در یونان قدیم بوکس بازان در بازی های المپیک شرکت می کردند.

برخی از قوانین آنان در آن زمان تقریبا” شبیه به قوانین بوکس بازی زمان ما بود. تنها فرق مهمی که میان آنان و بوکس بازان ما وجود داشت آن بود که به جای دستکش، آنان از نوعی پنجه بوکس، استفاده می کردند.

«پنجه بوکس» را با نوارهای چرمی به دور مچ می بستند و قسمتی که روی انگشتان قرار می گرفت، با میخ های درشت مفرغی و سربی مجهز بود. تنها یک ضربه با یک چنین پنجه بوکس کافی بود که بر بدن انسان آسیب قابل ملاحظه ای وارد کند.

پس از سقوط امپراطوری روم، بوکس بازی متوقف شد. دیگر این بازی متداول نبود تا آنکه در اوایل قرن 18 انگلستان آن را مجددا” رایج ساخت.

از آن پس بوکس به صورت یک بازی جالبی درآمد و اکنون بیش از صدسال است که هنوز بازار گرمی در میان ورزش دوستان دارد.

نخست قرار بر این بود که بازی با مشت های برهنه صورت گیرد. اینگونه بازی ساعت ها بطول می انجامید که در ضمن آن، هُل دادن و کشتی گرفتن هم مجاز می بود. هر دورِ بازی موقعی تمام می شد که حریف کاملا” از پای می افتاد.

سپس اندکی استراحت می کردند و بعد مجددا” بازی شروع می شد.

این بازی را آنقدر ادامه می دادند تا یکی از دو طرف بحدی بی حال می گشت که دیگر نمی توانست مسافتی را که با گچ مشخص کرده بودند، با پای خود بپیماید.

بدیهیست که اینگونه خشونت در بازی سرانجام انزجار مردم را برمی انگیخت. اما ورزش دوستان برای حفظ این بازی چاره ای اندیشیدند. آمدند و دستکش های کلفت و نرمی را کم کم متداول ساختند.

مقرارت بازی هم بتدریج انسانی تر می شد.

سرانجام به سال 1867  گام مهمی در پیشرفت این بازی برداشته شد. یکی از نجیب زادگان کوینزبِری یک رشته مقرارت تازه ای برای بازی بوکس عرضه کرد. این شخص با کوشش های خود سبب گردید که این بازی رواج و رشد چشمگیری پیدا کند.

برای مثال، یکی از قوانین جدید آن بود که هر دورِ بازی فقط به سه دقیقه محدود می گشت. فاصله میان هر دور نیز یک دقیقه تعیین شده بود.

مقررات مزبور در سراسر جهان پذیرفته شد و حتی قوانین امروزی این بازی نیز براساس همان مقررات استوار گردیده است.

پیش از قرن بیستم، بازی بوکس در کشورهای مختلف جهان غیر از انگلستان و آمریکا بسیار کم برگزار می گردید. ولی اکنون در همه جا از این بازی بخوبی استقبال می کنند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x